Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dosbarthu parseli bwyd i ddisgyblion sy'n gymwys i dderbyn prydau bwyd ysgol am ddim

Bydd yr holl ddisgyblion sy'n gymwys i gael prydau bwyd ysgol am ddim ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn derbyn cyflenwad parsel bwyd yr wythnos sy'n cychwyn ar 22 Chwefror.

Bydd parseli'n cael eu danfon i gyfeiriad cartrefi disgyblion cymwys, er y bydd disgyblion dosbarthiadau sylfaen yn dychwelyd yn raddol i'w hysgolion yn ystod yr wythnos hon.

Ni fydd unrhyw un sydd wedi optio allan o'r ddarpariaeth o'r blaen yn derbyn parsel bwyd oni bai eu bod yn e-bostio FSMCOVID19@bridgend.gov.uk i adfer darpariaeth gwyliau ysgol.

Dydd Llun 22 Chwefror
Caerau, Cwmfelin, Garth, Llangynwyd, Maesteg, Nantyffyllon ac unrhyw ardaloedd y tu allan i'r sir.

Dydd Mawrth 23 Chwefror
Nant-y-moel, Cwm Ogwr, Pantyrawel, Pricetown, Lewistown, Melin Ifan Ddu, Evanstown, Gilfach Goch, Blaengarw, Pontycymer, Llangeinwyr, Braich-y-Cymer, Pant-y-gog, Pontyrhyl, Y Pîl, Bryn Cynffig, Cefn Cribwr, Gogledd Corneli a De Corneli.

Dydd Mercher 24 Chwefror
Notais, Y Drenewydd, Porthcawl, Abercynffig, Betws, Goetre-hen, Brynmenyn, Tondu, Sarn, Bryncethin, Bryncoch, Ynysawdre, Pencoed, Penprysg, Llangrallo, Heol y Cyw a Rhiwceiliog

Dydd Iau 25 Chwefror
Coety, Y Llidiart, Pen-y-fai, Cefn Glas, Broadlands, Bryntirion, Bracla, Trelales, Melin Wyllt a thref Pen-y-bont ar Ogwr.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y