Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Diweddariadau tywydd garw

Diweddariad: Dydd Gwener 1 Chwefror, 5pm

Er bod llawer o'r eira a'r rhew wedi toddi ar dir is, mae amodau'n dal i barhau'n ddifrifol mewn sawl lle o fewn y fwrdeistref sirol, felly byddwch yn ofalus o hyd.

Mae llwybr Mynydd y Bwlch yn dal i fod ar gau o ganlyniad i wyntoedd cryf sy’n chwythu eira ar wyneb y ffordd. Rydym yn rhagweld y bydd yn ailagor ar y penwythnos.

Er gwaethaf yr oedi a achoswyd gan yr eira a rhew, mae Kier wedi bod allan yn casglu bagiau ailgylchu a gwastraff. Bydd criwiau allan tan yr hwyr – os nad ydynt yn gallu cwblhau casgliad, gadewch eich bagiau ailgylchu a gwastraff ar garreg y drws oherwydd y bydd Kier yn ailasesu'r sefyllfa ddydd Llun.

Mae pob un o'r canolfannau ailgylchu cymunedol ym Mrynmenyn, Llandudwg a Maesteg ar agor, gyda phob iard a ffordd fynediad wedi'i graeanu.

Mae nifer o ysgolion ar gau heddiw o ganlyniad i dywydd garw. Gallwch wirio'r rhestr lawn ar ein tudalen ynghylch ysgolion sydd ar gau.

Edrychwch am ragor o ddiweddariadau ar Twitter a Facebook, neu darllenwch ragor ar y dudalen Byddwch yn barod am y gaeaf.

Chwilio A i Y