Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Diweddariad ynghylch y cyfleuster profi Covid-19 yn Llangeinor

Mae'r cyfleuster profi symudol yng Nghanolfan Richard Price, Llangeinor wedi ailagor heddiw (dydd Mercher, 28 Hydref) ar ôl i broblemau technegol ei orfodi i gau'n gynnar ddoe.

Mae Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg wedi cadarnhau ei fod wedi ail-leoli uned brofi symudol o leoliad arall yn y rhanbarth i'r Ganolfan Richard Price er mwyn sicrhau bod cyfleuster profi yn parhau i fod yn y fwrdeistref sirol.

Roedd y bwrdd iechyd wedi cynllunio cau'r cymhwyster ar ddiwedd y dydd heddiw (dydd Mercher) ond oherwydd bod cyfleuster wedi'i symud yno o leoliad arall bydd uned brofi yn parhau i fod yng Nghanolfan Richard Price tan rywbryd wythnos nesaf.

Gallwch gael gafael ar brawf naill ai drwy alw i mewn yn ystod y dydd neu drwy archebu ymlaen llaw.

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg: "Mae unedau profi symudol yn ymateb yn gyflym i ardaloedd lle mae niferoedd uchel yn dod i'r amlwg ac o ganlyniad cânt eu cyfeirio at feysydd sy'n peri pryder am gyfnodau penodol o amser.

"Rydym yn cael ein harwain gan ddata Iechyd Cyhoeddus Cymru - gyda'r niferoedd yn codi dros yr wythnosau diwethaf ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod adnoddau ychwanegol ar waith i alluogi preswylwyr i gael eu profi'n agos i le maent yn byw."

Yn fuan, bydd y bwrdd iechyd yn cyhoeddi manylion safle profi newydd yn y fwrdeistref sirol.

Chwilio A i Y