Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Diweddariad i ganllawiau gorchuddion wyneb mewn ysgolion

Mae'r canllawiau ynglŷn â gwisgo gorchudd wyneb mewn ysgolion wedi'u diweddaru gan Lywodraeth Cymru.

Er mwyn lleihau'r risg o ledaenu Covid-19, dylai rhieni ac ymwelwyr sydd ar bob safle ysgol ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr wisgo gorchudd wyneb. Mae hyn yn cynnwys mannau danfon a chasglu ym mhob ysgol.

Yn ogystal, mae'n ofynnol i staff ysgolion uwchradd a disgyblion Blwyddyn 7 a hŷn wisgo gorchudd wyneb ym mhob ardal y tu allan i'r dosbarth.

Mae hyn yn cynnwys ar fuarth yr ysgol, yn ystod egwyliau, amseroedd cinio ac adegau eraill yn ystod y dydd pan mae disgyblion yn ymgynnull yn yr ardaloedd hynny, er enghraifft wrth aros i fynd i mewn i'r ysgol. Fodd bynnag, ni fydd hyn yn berthnasol i ddisgyblion sydd wedi'u heithrio neu ddisgyblion na allant ymdopi â gwisgo gorchudd wyneb, er enghraifft disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig neu anableddau.

Erbyn hyn, dylai disgyblion Blwyddyn 7 a hŷn wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth ysgol bwrpasol, er bod hyn wedi bod yn orfodol ym Mhen-y-bont ar Ogwr ers peth amser.

Dywedodd yr aelod cabinet dros addysg ac adfywio, y Cynghorydd Charles Smith: "Mae'r canllawiau ynglŷn â gorchuddion wyneb mewn ysgolion wedi'u gwneud yn galetach er mwyn cadw pawb mor ddiogel â phosibl.

"Bydd golchi neu ddiheintio dwylo yn rheolaidd a chynnal ymbellhau cymdeithasol clir hefyd yn lleihau'r risg o ledaenu Covid-19 mewn ysgolion."

Chwilio A i Y