Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Diweddariad ar achosion Covid-19 ym Mhorthcawl

Mae cyfanswm o 244 o blant yn parhau i hunanynysu gartref yn dilyn sawl achos o Covid-19 yn ardal Porthcawl.

Ar hyn o bryd mae 25 o ddisgyblion yn Ysgol Gynradd West Park yn hunanynysu yn dilyn prawf cadarnhaol am Covid-19. O ganlyniad, mae 219 o ddisgyblion eraill a 12 o staff yn hunanynysu ar hyn o bryd fel cysylltiadau agos. Mae disgyblion wedi bod yn cael gwersi ar-lein o’u cartrefi.

Mae trigolion wedi cael eu cynghori i fod yn wyliadwrus ac i drefnu prawf ar unwaith os byddant yn datblygu peswch parhaus newydd, tymheredd uchel neu newid yn eu gallu i arogli neu flasu.

Mae cyfleuster profi symudol cerdded i mewn ar gael yng Nghanolfan Gymunedol Awel-y-Môr yn Nheras Hutchwns (CF36 5TP), rhwng 9am - 6pm bob dydd, ac nid oes angen apwyntiad.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i weithio'n agos gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i fonitro'r achosion hyn.

Mae gŵyl y banc yn sicr o ddenu pobl i Borthcawl, felly mae'n bwysicach nag erioed i ni fod yn wyliadwrus, a sicrhau ein bod ni'n cymryd y camau hanfodol i leihau amlygiad i goronafeirws.

Dilynwch yr holl ganllawiau, a sicrhewch nad ydych yn rhoi chi eich hun, eich ffrindiau, cymdogion neu eich teulu mewn perygl.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David

Ewch i wefan GIG Cymru i gael rhagor o wybodaeth am Covid-19.

Chwilio A i Y