Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Disgyblion yn derbyn cynhyrchion mislif rhad ac am ddim yn ystod y pandemig

Gall disgyblion oed ysgol sy'n hunanynysu neu'n gwarchod eu hun yn ystod pandemig y coronafeirws Covid-19 hawlio cynhyrchion mislif yn rhad ac am ddim fel rhan o gynllun a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Gyda mwy na 120 o blant wedi cofrestru yn barod, mae'r cyngor wedi cael cyllid i ddarparu amrediad o gynhyrchion mislif untro neu amldro.

Mae'r cynhyrchion ar gael i bob disgybl oed ysgol a gellir eu cael o dîm datblygu ieuenctid y cyngor yn rhad ac am ddim drwy e-bostio PeriodDignity@bridgend.gov.uk gan roi enw, cyfeiriad ac enw ysgol y disgybl i ni.

Mae'r cynllun yn dilyn llwyddiant partneriaeth leol bresennol rhwng y cyngor a Grŵp WINGS Cymru a ddechreuodd yn Ysgol Gyfun Maesteg yn 2017.

Wedi’i sefydlu er mwyn helpu i ddod â ‘thlodi mislif’ i ben, mae partneriaeth WINGS yn dosbarthu cynhyrchion mislif sydd wedi'u rhoi. Mae'r cynllun wedi'i ehangu er mwyn cwmpasu'r holl ysgolion uwchradd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ble mae'n sicrhau bod gan ddisgyblion fynediad at gyflenwad cyson o gynhyrchion trwy gydol y flwyddyn.

Mae bywyd yn ddigon heriol yn ystod y pandemig heb fod merched a menywod ifanc yn gorfod poeni a allant gael gafael ar gynhyrchion mislif ar gyfer anghenion biolegol naturiol.

Mae'r cyllid gan Lywodraeth Cymru yn fudd mawr ac rwy'n falch iawn o weld ei fod yn helpu mwy na 100 o ddisgyblion yn barod yn ogystal â chefnogi'r bartneriaeth bresennol gyda WINGS.

Gyda'i gilydd, mae'r ddau gynllun hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr ar gyfer merched yn eu harddegau a menywod ifanc ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Dywedodd y Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod y Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol

I gael rhagor o fanylion ynglŷn â chynllun WINGS.

Chwilio A i Y