Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dirwy o £100 am beidio â chodi baw ci

Gallai dirwyon o hyd at £100 gael eu cyflwyno’n fuan er mwyn mynd i’r afael â baw ci a pherchnogaeth anghyfrifol o gŵn yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae Aelodau Cabinet o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar gynnig i ddirwyo perchnogion cŵn nad ydynt yn clirio baw eu hanifeiliaid anwes mewn ardaloedd cyhoeddus neu nad ydynt yn eu cadw dan reolaeth.

Os mae’r cyhoedd yn cytuno, bydd hefyd yn dod yn drosedd i beidio â chario bagiau gwastraff cŵn wrth fynd â chi am dro.

Rydym yn derbyn nifer o gwynion bob blwyddyn am gŵn yn baeddu yn ein cymunedau, ac mae’n rhaid chwilio am faw ci ar rai o’n caeau chwarae cyn bod modd eu defnyddio.

A minnau’n berchennog ci, rydw i’n ffieiddio wrth weld perchnogion cŵn anghyfrifol nad ydynt yn glanhau ar ôl eu cŵn. Mae codi eu baw yn rhan hanfodol o fod yn berchen ar gi.

Mae’n fy syfrdanu i fod yna leiafrif o berchnogion cŵn nad ydynt yn meddwl am bobl eraill, ac sy’n gadael baw cŵn ar ein strydoedd a’n mannau gwyrdd. Yn ogystal â bod yn annymunol tu hwnt, mae baw cŵn yn peri risg i iechyd dynol, yn enwedig plant.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau

“Er gwaethaf ymdrechion sylweddol i annog perchnogion cŵn i fod yn gyfrifol, mae’n parhau’n broblem yn lleol. Felly, yn ogystal â chyflwyno dirwyon i fynd i’r afael â baw ci, rydym hefyd yn teimlo bod angen i rywbeth gael ei wneud ynghylch preswylwyr nad ydynt yn rheoli eu cŵn yn briodol.

“Felly, rydym ni’n cynnig ei gwneud yn drosedd i rywun sy’n mynd a chi am dro i beidio â rhoi ei gi ar dennyn mewn mannau cyhoeddus pan fydd swyddog y cyngor yn gofyn iddo wneud hynny.

“Rydym ni’n credu y byddai dirwyon yn ataliad cryf, ond beth yw barn preswylwyr? Rydym ni eisiau casglu barn gyhoeddus yn gyntaf, felly cadwch eich llygaid ar agor am yr ymgynghoriad cyhoeddus a fydd yn cael ei gynnal yn ddiweddarach eleni.”

Chwilio A i Y