Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Diolch i’r trigolion a’r gweithwyr am eu hymdrechion yn ystod tywydd poeth y pandemig

Mae casglwyr ailgylchu a gwastraff a weithiodd trwy gydol y tywydd poeth diweddar i sicrhau y gallai gwastraff cartrefi gael ei gasglu o hyd, er bod llawer o’u cydweithwyr yn gorfod hunan-ynysu ar ol amlygiad posibl i'r coronafeirws, wedi derbyn diolch am eu hymdrechion.

Mae Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Hywel Williams, hefyd wedi diolch i ddeiliaid tai am eu hamynedd a’u cydweithrediad ar ôl gorfod ail-drefnu eu casgliadau mewn rhai ardaloedd o ganlyniad i’r prinder staff dros dro.

Nid yw’r 10 diwrnod diwethaf wedi bod yn hawdd i gasglwyr sbwriel ac ailgylchu oherwydd y gwres eithafol a’r ffaith ei bod yn ofynnol i lawer o’u cydweithwyr hunan-ynysu ar ôl dod i gysylltiad posibl â chyswllt coronafeirws positif.

Ar ddiwrnod cyffredin, bydd pob gweithiwr sbwriel ac ailgylchu yn cerdded rhwng saith a deg milltir y dydd ac yn cludo hyd at bedair tunnell o wastraff. Mae gwneud hyn tra roedd prinder staff yn ystod tymheredd eithafol o boeth wedi bod yn her anferthol, ond maent wedi cyflawni ar gyfer y gymuned unwaith eto. Ar adeg pan mae penawdau newyddion wedi adrodd hanes busnesau ddim yn agor gan ei bod yn rhy boeth i'w gweithwyr, mae criwiau Kier wedi bod allan trwy’r dydd a phob dydd, ac wedi dychwelyd cyn gynted â phosibl i glirio unrhyw strydoedd na ellid eu cwblhau ar y diwrnod a drefnwyd.

Yn ogystal â diolch iddynt am eu hymdrechion, rwyf hefyd yn awyddus i gydnabod yr holl drigolion am y gefnogaeth maent wedi ei dangos tuag at ein criwiau ailgylchu a gwastraff yn ystod amgylchiadau anodd iawn. Gwnaed pob ymdrech i gwblhau casgliadau, a gyda’r tymheredd yn gostwng a lefelau staffio’n dychwelyd i’r hyn sy’n arferol, gobeithiaf fod yr anghyfleustra dros dro a brofwyd gan rai trigolion o bosib, wedi’i ddatrys.

Dywedodd y Cynghorydd Williams

Chwilio A i Y