Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Diolch i drigolion Ystâd Oakwood am eu hymdrechion ailgylchu

Mae trigolion Ystâd Oakwood, Maesteg, wedi derbyn diolch am y ffordd y maen nhw wedi croesawu newidiadau i sut mae eu deunydd ailgylchu a'u gwastraff yn cael eu casglu.

Mae tua 140 o gartrefi ar yr ystâd wedi symud yn ddiweddar i gael eu bagiau a'u cynwysyddion wedi'u casglu o'r tu allan i'w cartrefi yn hytrach nag mewn mannau casglu cymunedol.

Diolch i gefnogaeth trigolion y tai lleol, mae'r newid wedi arwain at lai o dipio anghyfreithlon, mwy o ailgylchu ac amgylchedd llawer glanach i'r gymuned leol.

Lle bo modd, rydym yn symud i ffwrdd yn raddol o fannau casglu cymunedol lle mae pentyrrau o fagiau yn ymgasglu. Nid yw’r mannau casglu cymunedol hyn yn edrych yn atyniadol o gwbl, ac rydym wedi sylwi bod tipwyr anghyfreithlon yn aml yn eu targedu hefyd drwy ollwng eu gwastraff yno

Rydym wrth ein bodd bod trigolion Ystâd Oakwood wedi dangos eu bod yn hynod o awyddus i fod yn wyrdd. Maen nhw eisiau gwneud eu rhan dros yr amgylchedd ac maen nhw wedi ymuno â'n rhestr hir o gymunedau sy'n ailgylchu cymaint â phosibl ac yn lleihau eu sbwriel er mwyn cadw at ein huchafswm o ddau fag bob pythefnos

Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Chwilio A i Y