Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Digwyddiad ymgynghori cymunedol ar gyfer Pentref Lles Sunnyside

Glywsoch chi am Bentref Lles Sunnyside, sy’n cael ei ddatblygu ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar hen safle llys yr ynadon a swyddfeydd y cyngor?

Dan arweiniad Linc Cymru, mewn partneriaeth â Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont Ar Ogwr a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe a Bro Morgannwg, daw’r project â meddygfa, fferyllfa, deintydd, clinigau cymunedol a thai cymorth.

Cynhelir ymgynghoriad cyhoeddus yn Neuadd Evergreen, Angel Street ddydd Mawrth 10 Gorffennaf rhwng 3pm a 7pm i’r gymuned leol allu dod i ddysgu mwy, gofyn cwestiynau a gweld y cynlluniau. Mae croeso i breswylwyr alw heibio ar unrhyw adeg.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y