Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dewiswch steil gynaliadwy drwy ailgylchu eich hen ddillad

Os ydych yn ailwampio eich wardrob i roi golwg ffres iddi yr haf hwn, peidiwch â syrthio i’r trap o daflu’ch hen ddillad i’r bin - ailgylchwch nhw!

Amcangyfrifir bod 300,000 tunnell o hen ddillad yn mynd i safleoedd tirlenwi yn y Deyrnas Unedig bob blwyddyn, felly ry’n ni’n atgoffa trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr y gallan nhw ddewis steil fwy cynaliadwy.

Os mai nifer fach o eitemau dillad sydd gennych i’w hailgylchu, rhowch nhw mewn bag siopa a’u rhoi wrth ymyl eich cynwysyddion ailgylchu eraill yn barod ar gyfer eich casgliad wythnosol. Fodd bynnag, os oes gennych fwy na llond bag, ewch â’ch hen ddillad i’ch canolfan ailgylchu gymunedol agos ym Maesteg, Brynmenyn neu Landudwg.

Nid yw hyd yn oed yr eitemau sydd wedi treulio fwyaf yn eich wardrob yn haeddu mynd i dirlenwi felly un ai ailgylchwch nhw neu ailddefnyddiwch nhw. Yn ogystal â gallu rhoi tecstilau i’w hailgylchu allan ar gyfer y casgliadau ymyl y ffordd, gallwch hefyd roi esgidiau allan mewn parau.

Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd y cyngor

I gael gwybod mwy am beth y gallwch ei ailgylchu, a beth na allwch ei ailgylchu, ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ewch i Gwefan am Ailgylchu dros Ben-y-bont ar Ogwr

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y