Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dewch i gwrdd ag Oggie ein sgwrsfot newydd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi lansio Sgwrsfot newydd ar eu gwefan er mwyn i drigolion allu cyfathrebu â'r cyngor yn Gymraeg neu yn Saesneg, unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos.

Cafodd y Sgwrsfot ei alw yn Oggie gan staff a phobl leol ar ôl cystadleuaeth ar gyfryngau cymdeithasol. Mae’n defnyddio gwybodaeth artiffisial ac yn dysgu am y cwestiynau mae pobl yn eu gofyn amlaf er mwyn datblygu atebion gwell a chyflymach. Mae hyn yn golygu bod staff y ganolfan gyswllt yn rhydd i ganolbwyntio ar ddelio ag ymholiadau mwy cymhleth.

Mae Oggie wedi cael ei raglennu i helpu gyda chwestiynau sy’n amrywio o “Beth alla i ei ailgylchu”, “Pryd mae gwyliau’r ysgol?” ac ymholiadau sy’n ymwneud â gwastraff, ysgolion, bathodynnau glas, y dreth gyngor, tai, adrodd amgylchedd a chludiant ysgol. Roedd hyn yn seiliedig ar y cwestiynau mwyaf cyffredin mae ein staff cyswllt cwsmeriaid yn eu hateb dros y ffôn ac ar gyfryngau cymdeithasol.

Rydyn ni eisiau rhoi’r dewis i’n trigolion o ran sut maen nhw eisiau ymgysylltu â ni a gwella eu profiad. Bydd y Sgwrsfot yn ategu ein canolfan gyswllt, ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a’n gwefan fel ffordd arall i bobl ymgysylltu â’u cyngor lleol. Mae Oggie yn esblygu’n gyson ac yn dysgu sut mae ateb cwestiynau cyffredin trigolion, ac mae ar gael drwy'r amser. Mae hyn yn golygu bod gan staff y ganolfan gyswllt fwy o amser i ddatrys anghenion mwy cymhleth - fel digartrefedd.

Mae Oggie yn ateb pawb yn Gymraeg neu yn Saesneg er mwyn i bobl Pen-y-bont ar Ogwr allu dewis sut maen nhw eisiau cyfathrebu â’r cyngor ac rydyn ni’n gyffrous iawn am y fenter newydd hon. Byddwn i’n annog pawb i siarad ag Oggie oherwydd y mwyaf o atebion mae’n ei ddysgu y cyflymaf byddwn ni’n gallu darparu pobl â’r wybodaeth sydd ei heisiau arnyn nhw, pan fydd ei heisiau arnyn nhw.

Rydyn ni bob amser yn arloesi ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac mae hi wedi bod yn wych gweithio gyda’r cwmni technoleg yn Ne Cymru, We Build Bots, er mwyn ymestyn ein gallu digidol i ddysgu peiriannau a gwybodaeth artiffisial. Hoffwn ddiolch i’n cydweithwyr sy’n gweithio gydag Oggie i wneud yn siŵr ei fod yn gallu ateb cwestiynau’n well drwy'r amser.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Huw David

Gall trigolion ddefnyddio Oggie drwy Bridgend.gov.uk

Chwilio A i Y