Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dau grŵp blwyddyn i ddysgu o adref ar ôl i achosion Covid-19 gael eu cadarnhau

Bydd disgyblion mewn dau grŵp blwyddyn mewn ysgol ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dysgu o adref tan ddiwedd y tymor ar ôl i bum prawf positif o Covid-19 gael eu cadarnhau.

Ni fydd myfyrwyr ym Mlynyddoedd 11 a 13 yn Ysgol Gyfun Bryntirion yn dychwelyd i'w hystafelloedd dosbarth tan ar ôl gwyliau'r Nadolig ar ddydd Mawrth, 5 Ionawr, i'w galluogi i hunanynysu.

Cafwyd dau achos positif ym Mlwyddyn 13 a thri ym Mlwyddyn 11.

Dywedodd Charles Smith, aelod cabinet dros addysg Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: "Er mwyn caniatáu i ddisgyblion sydd wedi dod i gysylltiad â'r rhai sydd wedi profi'n bositif i hunanynysu, mae'r penderfyniad wedi'i wneud i ddychwelyd i ddysgu o adref ar gyfer y ddau grŵp blwyddyn yma.

"Mae rhieni a gofalwyr wedi cael gwybod am y sefyllfa, ac mae athrawon yn yr ysgol wedi gosod gwaith i fyfyrwyr ei wneud yn ddigidol tra byddant gartref."

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y