Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dathlwch 75 mlynedd ers y Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop (VE) drwy greu eich baneri eich hun ac ymuno â Llwncdestun y Genedl i Arwyr yr Ail Ryfel Byd

Diwrnod VE

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gofyn i drigolion ymuno â Llwncdestun y Genedl i Arwyr yr Ail Ryfel Byd i ddathlu 75 mlynedd ers y Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop.

Er bod llawer o ddigwyddiadau a gynlluniwyd ar gyfer dydd Gwener 8 Mai wedi'u gohirio yn sgil pandemig y coronafeirws, mae sefydliadau fel y Lleng Brydeinig Frenhinol yn annog pobl i nodi'r diwrnod yn eu cartrefi.

Cynhelir dwy funud o dawelwch ar hyd y genedl am 11am er mwyn i bobl dalu teyrnged i wasanaeth ac aberth cenhedlaeth yr Ail Ryfel Byd, ac i fyfyrio ar yr effaith andwyol y mae COVID-19 wedi'i chael ar gynifer o fywydau ar draws y byd.

Am 3pm, anogir pawb ledled y DU i godi gwydraid o ddiod o'u dewis a chymryd rhan yn Llwncdestun y Genedl i Arwyr yr Ail Ryfel Byd i gofio am y miliynau o bobl, gartref a thramor, a roddodd gymaint.

Anogir trigolion i wneud eu baneri coch, gwyn a glas eu hunain er mwyn addurno'u ffenestri.

Ac mae amrediad o adnoddau ar gael ar-lein i helpu pobl i ddathlu gartref – maent yn cynnwys ryseitiau, cerddoriaeth a chamau dawnsio o'r 1940au.

Dywedodd Stuart Baldwin, maer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sydd wedi recordio neges fideo ar gyfer trigolion a fydd yn cael ei chwarae ar y Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop: “Ar 8 Mai 1945 am 3pm, cyhoeddodd y Prif Weinidog Winston Churchill fod y rhyfel yn Ewrop wedi dod i ben.

“Er y bu dathliadau a phartïon stryd mawr, roedd y Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop hefyd yn foment o dristwch mawr a myfyrio.

“Roedd miliynau o bobl wedi colli eu bywydau ac roedd llawer yn parhau i frwydro mewn brwydrau eraill neu'n parhau i fod yn garcharorion rhyfel dramor. 

“Mae'r achlysur 75 mlynedd yn cynnig cyfle i fyfyrio ar yr aberth rhyfeddol gan bobl o bob cefndir ac i ddweud diolch.”

Am fwy o fanylion neu syniadau ar sut i ddathlu, ewch i'r gwefannau canlynol:

VE Day 75

Y Lleng Brydeinig Frenhinol

Sut i greu eich baneri eich hun

English Heritage

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y