Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dathlu’r Nadolig ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Er mai ond dechrau mis Tachwedd yw hi, mae amryw o gynlluniau i ddathlu hwyl yr ŵyl ar y gweill y Nadolig hwn ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Gyda ffocws ar siopa’n lleol y Nadolig hwn, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn helpu i hyrwyddo busnesau drwy apiau a gwefan Gŵyl Nadolig Ddigidol, lle gall masnachwyr hysbysebu cynigion, talebau, codau gostyngiad pris a mwy.

Eleni, yn hytrach na digwyddiad byw i droi goleuadau Nadolig canol tref Pen-y-bont ar Ogwr ymlaen, bydd ffrwd fyw ar gael i’w gwylio ar gyfryngau cymdeithasol, oherwydd y pandemig coronafeirws parhaus, ond mae cynlluniau ar gyfer Llwybr Siôn Corn arbennig, am ddim, ar y gweill ar gyfer dydd Sadwrn 27 Tachwedd.

Bydd ymwelwyr Llwybr Siôn Corn yn cerdded drwy amrywiaeth o barthau Nadoligaidd ledled canol y dref, lle bydd cerddoriaeth fyw gan gorau a bandiau lleol, storm eira, sled hunlun Siôn Corn, adloniant stryd a chyfle i gwrdd â Siôn Corn a’i geirw.

Bydd nifer cyfyngedig o docynnau ar gael ar gyfer y digwyddiad am ddim hwn, felly archebwch eich tocyn mewn da bryd er mwyn osgoi cael eich siomi - bydd y manylion llawn ynghylch archebu tocynnau’n cael eu rhyddhau’n ddiweddarach yn y mis.

Rydym yn edrych ymlaen at ddathlu’r Nadolig yng nghanol ein trefi, ac rydym yn gweithio’n agos gyda’n partneriaid ac EPM Creative i greu profiad cofiadwy.

Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd busnesau’n cael eu gwahodd i arddangos eu cynnyrch am ddim ar y wefan Gŵyl Nadolig Ddigidol, a’n hapiau ‘Caru Porthcawl, Pen-y-bont ar Ogwr a Maesteg’ fel rhan o’r brand ‘Dathla’r ‘Dolig yn dy Dref’, a fydd yn galluogi siopwyr i bori’n hamddenol a gweld beth sydd ar gael yn lleol. Er na fyddwn yn cynnal digwyddiad i droi’r goleuadau Nadolig ymlaen yng nghanol tref Pen-y-bont eleni, byddwch yn medru gwylio Siôn Corn yn eu troi ymlaen ar y cyfryngau cymdeithasol, gyda meiri Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chyngor Tref Pen-y-bont yn bresennol.

Yn ogystal â hynny, mae Llwybr Siôn Corn Nadoligaidd arbennig wedi’i gynllunio ar gyfer diwedd Tachwedd, lle bydd pharthau gwahanol a mynediad cyfyngedig er mwyn glynu at reoliadau coronafeirws Llywodraeth Cymru. Cadwch lygad am y manylion llawn cyn bo hir.

Dywedodd y Cynghorydd Stuart Baldwin, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau

Chwilio A i Y