Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Danfon parseli bwyd i ddisgyblion sy'n gymwys i gael prydau bwyd ysgol am ddim

Mae rhai danfoniadau parseli prydau bwyd ysgol wedi eu hoedi gan fod problem gyda’r cerbyd sy’n danfon.

Bydd ardaloedd Abercynffig, Tondu, Brynmenyn a Betws nawr yn cael eu parseli ar ddydd Iau 18 Chwefror.

Bydd disgyblion sy'n gymwys i gael prydau bwyd ysgol am ddim ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn derbyn cyflenwad parsel bwyd yr wythnos sy'n cychwyn ar 15 Chwefror.

Mae'r parseli'n cael eu danfon i gyfeiriadau cartref pob disgybl cymwys yr wythnos hon.

Ni fydd unrhyw un sydd wedi optio allan o'r ddarpariaeth o'r blaen yn derbyn parsel bwyd oni bai eu bod yn e-bostioFSMCOVID19@bridgend.gov.uk i adfer darpariaeth gwyliau ysgol.

Dydd Llun 15 Chwefror
Caerau, Cwmfelin, Garth, Llangynwyd, Maesteg, Nantyffyllon ac unrhyw ardaloedd y tu allan i'r sir.

Dydd Mawrth 16 Chwefror
Nant-y-moel, Cwm Ogwr, Pantyrawel, Pricetown, Lewistown a Melin Ifan Ddu.

Evanstown, Gilfach Goch, Blaengarw, Pontycymer, Llangeinor, Braich-y-Cymer, Pant-y-gog a Phontyrhyl.

Y Pîl, Bryn Cynffig, Cefn Cribwr, Gogledd Corneli a De Corneli.

Dydd Mercher 17 Chwefror
Notais, Newton, Porthcawl.

Abercynffig, Betws, Goytre-hen, Brynmenyn, Tondu, Sarn, Bryncethin, Bryncoch ac Ynysawdre

Pencoed, Penprysg, Llangrallo, Heol y Cyw a Rhiwceiliog.

Dydd Iau 18 Chwefror
Coety, Y Llidiart, Pen-y-fai, Cefn Glas, Broadlands, Bryntirion, Bracla, Trelales, Melin Wyllt a thref Pen-y-bont ar Ogwr.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y