Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Danfon parseli bwyd i blant sy'n gymwys am brydau ysgol am ddim

Bydd yr holl ddisgyblion sy'n gymwys am brydau ysgol am ddim ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn derbyn cyflenwad parsel bwyd yr wythnos sy'n cychwyn ar 18 Ionawr.

Mae'r parseli'n cael eu danfon i gyfeiriadau cartref yr wythnos hon.

Ni fydd unrhyw un sydd wedi optio allan o'r ddarpariaeth yn flaenorol yn derbyn parsel bwyd oni bai eu bod yn e-bostio FSMCOVID19@bridgend.gov.uk i adfer y ddarpariaeth.

Bydd parseli bwyd yn cael eu danfon yn yr ardaloedd canlynol ar y dyddiau canlynol:

Danfoniadau parseli bwyd:

Dydd Llun 18 Ionawr

Caerau, Cwmfelin, Garth, Llangynwyd, Maesteg, Nantyffyllon ac unrhyw ardaloedd y tu allan i'r sir.

Dydd Mawrth 19 Ionawr

Nant-y-moel, Cwm Ogwr, Pantyrawel, Pricetown, Lewistown a Melin Ifan Ddu.

Evanstown, Gilfach Goch, Blaengarw, Pontycymer, Llangeinwyr, Braich-y-Cymer, Pant-y-gog a Phontyrhyl.

Y Pîl, Bryn Cynffig, Cefn Cribwr, Gogledd Corneli a De Corneli.

Dydd Mercher 20 Ionawr

Notais, Newton a Phorthcawl.

Abercynffig, Betws, Goetre-hen, Brynmenyn, Tondu, Sarn, Bryncethin, Bryncoch ac Ynysawdre

Dydd Iau 21 Ionawr

Coety, Y Llidiart, Pen-y-fai, Cefn Glas, Broadlands, Bryntirion, Bracla a Threlales

Dydd Gwener 22 Ionawr

Melin Wyllt a thref Pen-y-bont ar Ogwr.

Pencoed, Penprysg, Llangrallo, Heol y Cyw a Rhiwceiliog

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y