Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynnig parseli bwyd ar gyfer plant sy'n gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ystyried newid ei ddull o roi cymorth i blant ysgol sy'n gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim.

Mae'n cynnig darparu parsel o fwyd ar gyfer pum niwrnod, yn lle'r pecyn bwyd presennol, a fydd yn cael ei ddanfon i bob cartref.

Byddai'r parsel bwyd yn cynnwys digon o eitemau bwyd ar gyfer brecwast a chinio i blentyn am bum niwrnod.

Ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion deietegol arbennig, cynigir opsiwn pryd bwyd pum niwrnod sydd wedi'i rewi.

Bydd yr awdurdod lleol yn cymryd yn ganiataol y bydd pob disgybl sydd wedi'i gofrestru'n gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim am i ni ddanfon parsel bwyd atynt oni bai fod rhieni neu ofalwyr yn optio allan o'r drefn hon. Bydd ysgolion yn cysylltu â rhieni ar y sail honno.

Byddwn yn penderfynu ar y manylion terfynol dros y dyddiau nesaf er mwyn i'r parseli bwyd gael eu danfon i bob plentyn yn y dyfodol agos.

Byddwn yn gwneud cyhoeddiad pellach pan gaiff y manylion terfynol eu penderfynu.

Charles Smith, yr aelod cabinet dros addysg yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Chwilio A i Y