Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynlluniau i gau ffyrdd dros nos ar ran Pen-y-bont ar Ogwr o'r M4

Cadarnhawyd cau dwy lôn dros nos ar ffordd y dwyrain ar draffordd yr M4 rhwng Cyffordd 37 yn Y Pîl a Chyffordd 35 ym Mhencoed, Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae hyn yn hanfodol er mwyn i waith ffordd allweddol gael ei gynnal gan Asiant Cefnffyrdd De Cymru, sy'n gyfrifol am reoli, cynnal a chadw a gwella'r rhwydwaith ffordd strategol yn Ne Cymru ar ran Llywodraeth Cymru.

Bydd y ffordd gyntaf yn cael ei chau yn llawn dros nos ddydd Iau 11 Chwefror o 8pm tan 6am y bore canlynol, ac eto ddydd Gwener 12 Chwefror o 8pm-6am.

Bydd gwasanaethau brys yn gallu defnyddio'r ffordd drwy'r adeg yn ystod y gwaith, a bydd llwybr gwyro wedi ei osod ar yr A4229, A48 ac A473.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet dros Gymunedau: "Gan fod y draffordd ar agor fel arfer yn ystod y dydd, mae'r gwaith dros nos yn cael ei drefnu'n ofalus er mwyn creu cyn lleied o anhwylustod â phosib, ac mae'n hanfodol er mwyn gwneud gwaith cynnal a chadw allweddol ar y ffordd gerbydau, er mwyn i yrwyr allu parhau i ddefnyddio'r draffordd yn ddiogel."

Chwilio A i Y