Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynlluniau hwb Ieuenctid ar gyfer canol tref Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ymchwilio i ddarparu hwb ieuenctid newydd yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae cynlluniau cychwynnol yn cynnwys cyfleuster amlbwrpas yn Neuadd Fytholwyrdd ger Swyddfeydd Dinesig y cyngor. Yn cael ei gynnal mewn partneriaeth rhwng Datblygiad Ieuenctid yr awdurdod lleol, 16 plus a Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid, bydd y gweithgareddau a gynigir ar y safle yn amrywio o hyfforddiant a dosbarthiadau i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed, a darpariaeth clybiau ieuenctid ychydig o nosweithiau’r wythnos i bob person ifanc yn y gymuned leol sydd am fynychu.

Fel rhan o'r cynlluniau, mae pobl ifanc yn cael eu gwahodd i ddweud eu dweud ar yr hyn yr hoffent ei weld yn yr hwb ieuenctid, gan gynnwys unrhyw offer penodol y byddent eisiau ei ddefnyddio, ac unrhyw gymorth neu wasanaethau cymorth y byddai’n ddefnyddiol iddynt.

Mae'r cynlluniau'n cael eu datblygu gyda phobl ifanc mewn golwg, gyda rhywfaint o waith mewnol yn cael ei wneud i'r adeilad yn ddiweddarach eleni.

Rydym yn edrych ymlaen at agor a gallu cynnig cyfleuster penodol ar gyfer pobl ifanc. O gofio’r effaith y mae'r pandemig coronafeirws wedi'i gael ar blant a phobl ifanc, mae cyfleuster fel hwn bellach yn bwysicach nag erioed i helpu i gefnogi eu hiechyd meddwl a'u llesiant.

Byddem yn annog pobl ifanc i ddweud eu dweud ar bopeth o sut mae'r ganolfan ieuenctid newydd yn cael ei defnyddio i sut mae'n edrych y tu mewn.

Cynghorydd Nicole Burnett, Aelod Cabinet y cyngor dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

Dywedodd Maer Cyngor Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr, Xander Payne: "Roedd yn wych cael golwg sydyn o amgylch Neuadd Fytholwyrdd yn ddiweddar a gweld esgyrn moel yr hyn a fydd ymhen amser yn troi’n Ganolfan Ieuenctid newydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

"Rwy'n credu y bydd o fudd sylweddol i bobl ifanc yr ardal leol drwy ddarparu lle newydd, ac rwy'n edrych ymlaen at weld beth fydd yn digwydd yn y dyfodol."

I ddweud eich dweud, cwblhewch arolwg byr ar wefan y cyngor erbyn diwedd mis Medi.

Chwilio A i Y