Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynlluniau ar gyfer adeilad Ysgol Gymraeg Bro Ogwr newydd yn symud gam ymlaen

Mae cynlluniau ar gyfer adeilad Ysgol Gymraeg Bro Ogwr newydd wedi symud gam ymlaen, ar ôl i Gabinet y cyngor glywed canlyniad hysbysiad statudol, na ddenodd unrhyw wrthwynebiadau. 

Bwriedir i'r ysgol newydd fod yn barod erbyn dechrau tymor yr hydref 2025, a bydd wedi'i lleoli ar dir ger Ffordd Cadfan, sydd dafliad carreg oddi wrth y safle presennol ym Mracla. 

Bydd y safle newydd yn cynnig mwy o gyfle i ddysgwyr gael mynediad at addysg cyfrwng Cymraeg, gan gynyddu’r capasiti o 378 i 525 ar gyfer disgyblion rhwng 4 ac 11 mlwydd oed. 

Mae'r cyngor bellach wedi cyhoeddi llythyr penderfyniad i gadarnhau cymeradwyo'r cynlluniau. 

Cymeradwyodd y Cabinet i gyd-leoli cyfleuster gofal plant cyfrwng Cymraeg ar gyfer ardal Tref Pen-y-bont ar Ogwr yn Ysgol Gymraeg Bro Ogwr hefyd.

Ystyriwyd rhestr hir o safleoedd ar gyfer datblygu'r cyfleuster gofal plant yn ardal Tref Pen-y-bont ar Ogwr yn flaenorol, yn seiliedig ar eu haddasrwydd a lleoliad. 

Bydd cyd-leoli'r cyfleuster gofal plant cyfrwng Cymraeg gyda safle newydd Ysgol Gymraeg Bro Ogwr yn annog cysylltiadau trafnidiaeth ardderchog ac yn hyrwyddo'r iaith Gymraeg, gan y bydd yr holl ddarpariaeth yn yr un lleoliad.

Bydd y cyfleuster gofal plant yn rhan annatod o'r ysgol a bydd ganddo fynedfa ar wahân i'r rhan honno o'r adeilad. 

Dyma newyddion cyffrous iawn i addysg ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gan y bydd yr Ysgol Gymraeg Bro Ogwr newydd yn cynnig addysg cyfrwng Cymraeg i fwy o ddisgyblion yr ardal nag erioed o'r blaen.

Bydd y cynlluniau'n chwarae rhan allweddol wrth gynyddu'r nifer sy'n siarad Cymraeg yn y fwrdeistref sirol, ac mae hefyd yn galonogol gweld y bydd cyfleuster gofal plant cyfrwng Cymraeg ar gael ar y safle. Bydd hyn yn helpu i wneud yn siŵr bod dysgwyr o bob oedran yn pontio'n ddidrafferth.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg, y Cynghorydd Jon-Paul Blundell:

Chwilio A i Y