Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynllun parseli bwyd yn cynnwys eitemau brecwast a chinio maethlon

Yn dilyn sylw yn y wasg i gynlluniau parseli bwyd yn Lloegr, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn tawelu meddyliau preswylwyr ynglŷn â sut mae'r awdurdod yn gwneud yn siŵr nad yw plant sy'n gymwys am brydau ysgol am ddim, yn mynd heb fwyd.

Bob wythnos, mae'r cyngor yn darparu parsel bwyd sy'n cynnwys digon o eitemau brecwast a chinio maethlon ar gyfer pum diwrnod, i filoedd o blant.

Mae'r parseli bwyd yn ystyried gofynion dietegol penodol, ac yn defnyddio cyflenwyr o Gymru, lle bo'n bosib. Mae pob parsel yn cynnwys eitemau megis tatws drwy'u crwyn, pupurau, afalau, orennau, pasta penne a macaroni, saws pasta, cous cous, sawsiau tomato a tshili, rafioli, ffa pob, cawl, llefrith, jam, uwd, sudd oren a phwdinau megis pwdin reis, jeli neu gwstard.

Mae'r parseli hefyd yn cynnwys cardiau ryseitiau 'sgiliau bywyd' i annog plant ac oedolion i baratoi prydau gyda'i gilydd, dysgu am faetheg a mwy.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio: "Wedi gwerthuso ystod o opsiynau, rydym yn dal i gredu bod danfon parseli bwyd yn cynnwys eitemau brecwast a chinio maethlon yn uniongyrchol wedi bod yn effeithiol, ac ar ddiwedd y dydd, yn well i'r plant dan sylw.

"Mae wedi atal teuluoedd rhag gwneud teithiau diangen yn ystod y pandemig, ac wedi osgoi problemau posib megis talebau bwyd yn cael eu gwrthod mewn siopau.

"Yn ogystal â darparu lefel ychwanegol o sicrwydd bod plant wedi bod yn derbyn y bwyd, mae'r danfoniadau stepen drws yn cefnogi trefniadau diogelu drwy alluogi cyswllt ychwanegol gan staff ysgol a'n tîm Grwpiau Bregus."

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y