Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynllun gwrth-sbeicio diodydd newydd yn helpu pobl i gadw'n ddiogel

Mae cynllun cenedlaethol sy’n diogelu pobl rhag diodydd wedi’u ‘sbeicio’ â chyffuriau neu sylweddau eraill, yn cael ei dreialu yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Wedi'i lansio gan Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol Pen-y-bont ar Ogwr wrth i ddathliadau'r Nadolig ddechrau, nod cynllun Stoptopps yw rhoi mwy o sicrwydd i bobl ar noson allan.

Mae’n cynnwys amddiffynnydd diodydd amlbwrpas y gellir ei osod dros wydr er mwyn rhwystro pobl rhag ceisio sbeicio diod, ac mae Diogelwch Pen-y-bont ar Ogwr wedi prynu 10,000 o’r caeadau y mae modd eu tynnu, ac wedi’u danfon at dafarndai, bariau a chlybiau nos ar draws canol dref Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r caeadau am ddim, a gallwch ofyn amdanynt wrth y bar wrth brynu diod.

Mae llawer o sylw wedi bod yn y wasg genedlaethol yn ddiweddar am sbeicio diodydd. Er nad yw’n fater cyffredin yn lleol, diolch i’r drefn, mae'n parhau’n bwysig ein bod yn cymryd camau i wella diogelwch unrhyw un a all fod yn cynllunio noson allan.

Hoffwn dawelu meddwl pobl mai mesur ataliol yw’r cynllun Stoptopps er mwyn helpu i bobl deimlo’n fwy diogel wrth fwynhau eu hunain, a bydd gan swyddogion yr heddlu bresenoldeb amlwg yng nghanol y dref dros gyfnod y Nadolig.

Cynghorydd Stuart Baldwin, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau

Yn gynharach eleni, cyflwynodd Diogelwch Pen-y-bont ar Ogwr 'Ask Angela', ymadrodd cod sy'n dweud wrth staff tafarndai a chlybiau nos ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr pan fydd angen cymorth a chefnogaeth ar unwaith ar rywun. I gael rhagor o wybodaeth ynghylch y cynllun ‘Ask Angela’, ewch i wefan yr awdurdod lleol. Mae rhagor o wybodaeth ynghylch Stoptopps ar gael ar eu gwefan.

Chwilio A i Y