Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynllun Corfforaethol 2018 i 2022 Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi adolygu ei Gynllun Corfforaethol 2018–2020 ar gyfer 2019-20 er mwyn sicrhau ei fod ar y trywydd iawn i gyflawni ei hamcanion llesiant ar gyfer dinasyddion o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymur) 2015.

Mae’r Cynllun wedi cadw at y tri hamcan llesiant hyn:

  • Cefnogi economi lwyddiannus
  • Helpu pobl i ddod yn fwy hunanddibynnol
  • Defnyddio adnoddau’n ddoethach.

Cewch weld y Cynllun Corfforaethol llawn drwy fynd i dudalen Blaenoriaethau a pherfformiad y Cyngor yn www.bridgend.gov.uk. Mae copïau papur ar gael i’w gweld yn swyddfeydd y cyngor ac mewn llyfrgelloedd.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Tîm Perfformiad Corfforaethol:

Ffôn: 01656 643382                 

E-bost:talktous@bridgend.gov.uk

Facebook yn: www.facebook.com/CBSPenybont

Anfonwch neges ar Twitter i: @CBSPenybont

Ysgrifennwch at: Tîm Perfformiad Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y