Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynllun Corfforaethol 2018 -2022 Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Gynllun Corfforaethol newydd. Nodir yn y Cynllun yr hyn y bydd y Cyngor yn canolbwyntio arno yn ystod y pedair blynedd nesaf a sut y bydd yn cyflawni ei flaenoriaethau ar gyfer dinasyddion yn 2018-19. Mae’r Cynllun hefyd yn cynnwys gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Mae’r Cynllun wedi cadw at y tair blaenoriaeth hyn:

  • Cefnogi economi lwyddiannus
  • Helpu pobl i ddod yn fwy hunanddibynnol
  • Defnyddio adnoddau’n ddoethach.

Cewch weld y Cynllun Corfforaethol llawn drwy fynd i dudalen “blaenoriaethau a pherfformiad y cyngor”. Mae copïau papur ar gael i’w gweld yn swyddfeydd y cyngor ac mewn llyfrgelloedd.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Tîm Perfformiad Corfforaethol:

Cyswllt:

Tîm Perfformiad Corfforaethol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643224
Cyfeiriad: Tîm Perfformiad Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, CF31 4WB.

Chwilio A i Y