Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor yn ystyried gweithredu ymhellach dros eiddo wedi’i ddifrodi gan dân

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ystyried y camau nesaf i ymdrin ag adeilad a gafodd ei ddifrodi mewn tân yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Cafodd yr adeilad masnachol tri llawr gwag ar Stryd Nolton ei ddifrodi mewn tân fis Ebrill 2020.

Gelwir yr adeilad dan sylw yn lleol yn ‘The Ranch’, ac mae’n eiddo preifat nad yw’n cael ei gynnal a'i gadw gan y cyngor. Cafodd ei archwilio gan beirianwyr strwythurol yr awdurdod lleol ar ôl y tân, a wnaeth y lle yn ddiogel drwy dynnu llechi rhydd oddi ar y to, landeri oedd wedi’u difrodi a gweddillion eraill a allai fod wedi disgyn ar y stryd islaw.

Cyn y tân, cyflwynodd y cyngor hysbysiad cynnal a chadw Adran 215 i’r perchennog, gan ei gwneud hi'n ofynnol iddo wella cyflwr yr adeilad cyn pen cyfnod o amser penodol. Gwnaed y perchennog yn ymwybodol o gyllid grant posibl a oedd ar gael gan yr awdurdod lleol i helpu i adnewyddu’r adeilad.

Gan na chafodd y gwelliannau eu gwneud, a’r adeilad yn parhau i ddirywio, mae’r awdurdod lleol yn ystyried cymryd camau gweithredol pellach er mwyn adfer yr adeilad hanesyddol hwn yn ôl i’w ogoniant blaenorol.

Rydym yn ymwybodol o’r adeilad ar Stryd Nolton, ac rydym yn gweithio’n agos â’n tîm cyfreithiol i gymryd y camau nesaf i ddatrys y broblem.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ymrwymo i fynd i'r afael â'r broblem o adeiladau diffaith yn y fwrdeistref sirol sy’n dod yn fwyfwy annymunol.

Cynghorydd Stuart Baldwin, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau

Chwilio A i Y