Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor yn helpu i ddatrys yr argyfwng gyrwyr Cerbydau Nwyddau Trymion

Mae hanner cant o yrwyr Cerbydau Nwyddau Trymion newydd wedi llwyddo i gael trwydded diolch i gymorth gan dîm Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Yn ystod y misoedd diwethaf, mae effaith prinder gyrwyr Cerbydau Nwyddau Trymion ledled y DU, a’r problemau mae hyn yn eu hachosi ar gyfer gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus, bysiau ysgol a gwasanaethau danfon nwyddau a thanwydd i siopau a gorsafoedd petrol, wedi dominyddu penawdau newyddion cenedlaethol.

Mae'r cyngor yn helpu i fynd i’r afael â’r prinder drwy gefnogi 50 o yrwyr newydd i gwblhau eu hyfforddiant Cerbydau Nwyddau Trymion a dod o hyd i swyddi newydd o fewn y diwydiant.

Wedi’i sefydlu i gefnogi trigolion mewn gwaith a thrigolion di-waith ledled y fwrdeistref sirol i ennill sgiliau newydd a dod o hyd i waith, mae Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr wedi cynnig hyd at £1,000 i bob gyrrwr dan hyfforddiant gael mynediad i'r hyfforddiant a'i gwblhau.

Gyda silffoedd gwag yn ein siopau a chiwiau hir mewn gorsafoedd petrol sy’n brysurach na’r arfer, rydym i gyd wedi gweld yr effaith mae’r prinder gyrwyr Cerbydau Nwyddau Trymion ledled y wlad wedi’i chael ar ein bywydau o ddydd i ddydd dros yr wythnosau diwethaf.

Mae Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn gweithio i fynd i’r afael â’r prinder hwn ac i helpu trigolion lleol i ddod o hyd i gyflogaeth gynaliadwy gyda chyflog da. Mae’n bwysig bod awdurdodau lleol yn archwilio ffyrdd o fynd i’r afael â’r argyfwng hwn yn effeithiol, a bydd gwaith Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr yn lleihau rhywfaint ar y broblem.

Byddwn yn annog unrhyw un sy’n chwilio am gyfle newydd neu sydd eisiau dod o hyd i swydd gysylltu â’n Tîm Cyflogadwyedd arbennig, a gweld pa gymorth a all fod ar gael i chi.

Cynghorydd Stuart Baldwin, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y