Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor yn gyntaf yng Nghymru i dreialu biniau sy'n cael eu pweru gan yr haul

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw'r cyntaf yng Nghymru i dreialu biniau sy'n cael eu pweru gan yr haul.

Mae pedwar o'r biniau technolegol wedi'u gosod mewn mannau poblogaidd o amgylch Porthcawl sydd wedi'u dewis yn arbennig cyn yr ymchwydd disgwyliedig yn nifer yr ymwelwyr â'r dref glan môr yn ystod misoedd prysur yr haf.

Yn ogystal â hunanreoli gwastraff i gynyddu'r capasiti hyd at chwe gwaith, bydd y bin clyfar hefyd yn hysbysu timau'r cyngor pan fyddant yn llawn, yn darparu amlder defnydd, yn pwyso'r gwastraff ac yn lleihau nifer y teithiau i wagio'r biniau.

Mae gan y biniau newydd a weithredir gan bedal hefyd ran bwrpasol ar wahân i gael gwared ar sigaréts yn ddiogel.

Darparwyd cyllid ar gyfer y treial, sef y cyntaf o'i fath yng Nghymru, fel rhan o grant Caru Cymru Cadwch Gymru'n Daclus, sy'n cefnogi prosiect 'Ei Charu a'i Chadw'n Lân' wrth ystyried mentrau i fynd i'r afael â sbwriel ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae'r pedwar bin prawf wedi'u lleoli wrth y slip yn Rest Bay, y tu allan i Westy Seabank, ar lan y môr gyferbyn â Harbour Fish Bar ac ym Mharc Griffin.

Mae'r biniau solar hyn yn ychwanegiad ardderchog i Borthcawl a gobeithio y byddant yn arwain at lai o finiau’n gorlifo ar lan y môr, yn enwedig yn ystod misoedd prysuraf yr haf lle bydd y rhain yn ddefnyddiol iawn wrth ddarparu ar gyfer y penwythnosau prysur a Gwyliau Banc.

Yn flaenorol, byddai pecynnau cardbord yn achosi i finiau lleol lenwi’n gyflym iawn. Diolch i elfen gywasgedig y biniau newydd hyn, ni fydd hynny'n broblem mwyach. Mae'r rhain yn ddatblygedig iawn yn dechnolegol a byddant yn ein helpu i ddeall arferion gwastraff yn yr ardal yn well tra'n lleihau amlder casgliadau gwastraff ac yn gwneud arbedion o ran costau gwasanaethu.

Rydym yn falch o fod y cyngor cyntaf yng Nghymru i gynnal y treial hwn ac yn profi ein hymrwymiad parhaus i ddiogelu ein planed

Cynghorydd Stuart Baldwin, Aelod Cabinet dros Gymunedau
Y Cynghorydd Charles Smith, Yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio, (chwith) a'r Cynghorydd Stuart Baldwin, Aelod Cabinet dros Gymunedau (dde) gydag un o'r pedwar bin newydd sy'n cael eu pweru gan yr haul ym Mhorthcawl.

Chwilio A i Y