Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor yn dathlu Wythnos Gofalwyr

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn nodi Wythnos Gofalwyr (11-17 Mehefin) gydag ystod o gyfleoedd i'r cyhoedd i ddysgu mwy am y thema eleni, 'Helpu gofalwyr i gadw'n iach ac mewn cysylltiad'.

Bydd digonedd yn digwydd ledled y fwrdeistref dros yr wythnos nesaf i godi ymwybyddiaeth o Wythnos Gofalwyr gan gynnwys stondinau gwybodaeth, canolfannau galw heibio a marchnadoedd gwybodaeth.

Bydd y cyhoedd yn gallu galw heibio i unrhyw un o'r digwyddiadau canlynol i ddysgu mwy:

Yr amserlen ar gyfer digwyddiadau’r Wythnos Gofalwyr.
Dyddiad/Amser Lleoliad Digwyddiad
Dydd Mawrth 12 Mehefin 9:30am - 12pm Sainsbury's, Pen-y-bont ar Ogwr Stondin wybodaeth am ofalwyr
Dydd Mawrth 12 Mehefin 12:30pm-2:30pm Canolfan Ofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr Sesiwn galw heibio
Dydd Mawrth 12 Mehefin - Drwy'r dydd Ysbyty Tywysoges Cymru - Pen-y-bont ar Ogwr Marchnad wybodaeth
Dydd Mercher 13 Mehefin - Drwy'r dydd Derbynfa'r Swyddfeydd Dinesig Stondin wybodaeth
Dydd Mawrth 14 Mehefin - Drwy'r dydd Y Feddygfa Newydd, Pencoed Gwybodaeth am ofalwyr
Dydd Iau 14 Mehefin 10am - 3pm Canolfan Fywyd Pen-y-bont ar Ogwr Diwrnod gwybodaeth

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Kathy.Proudfoot@bridgend.gov.uk.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y