Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor yn cynnig ei holl gefnogaeth i Bridgend Ford

Yn dilyn y newyddion bod Bridgend Ford yn cwrdd ag undebau llafur i drafod colledion posibl mewn swyddi, cadarnhaodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ei fod yn barod i gefnogi'r sefydliad a'i gyflogeion.

Mae'r Cynghorydd Huw David, yr Arweinydd, wedi cysylltu ag uwch-reolwyr y ffatri i gynnig cymorth yr awdurdod.

Ar yr un pryd, mae'r cyngor wedi bod yn gweithio'n agos â Llywodraeth Cymru ar gynigion i sefydlu tîm ymateb arbenigol y gellid ei roi ar waith pe na bai dewis arall ond colli swyddi.

Rydym yn gwneud popeth posibl i gefnogi Bridgend Ford a, gobeithio, osgoi colli swyddi, ond mae'n gwneud synnwyr i gynllunio ymlaen llaw a pharatoi tîm ymateb yn y cyfamser rhag ofn.

Rydym yn siŵr y bydd partneriaid yn ymuno â ni i ffurfio tîm ymateb a fydd yn barod i gynnig cymorth ar fyr rybudd, ac a fydd yn cynnwys cynrychiolwyr o sefydliadau fel y cyngor, Busnes Cymru, Gyrfa Cymru, yr Adran Gwaith a Phensiynau, y Ganolfan Byd Gwaith a mwy.

Er mai ond megis dechrau mae'r trafodaethau, rydym yn galw ar Lywodraeth y DU i gydnabod y rôl bwysig y mae Bridgend Ford yn ei chwarae fel cyflogwr mawr lleol, ac i'n helpu ni i amddiffyn swyddi a bywoliaeth ei staff.

Cynghorydd Huw David

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y