Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor yn cyhoeddi cyfleoedd cyllido newydd

Yn dilyn y cyhoeddiad bod Ffatri Injans Ford yn bwriadu cau yn 2020, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn trefnu cyfarfod lefel uchel rhwng cyflogwyr ac arweinwyr busnesau lleol.

Daw'r newyddion yma wrth i’r cyngor baratoi i ail-lansio dwy fenter fawr a fydd yn cefnogi busnesau a chwmnïau o'r gadwyn gyflenwi y mae'r cynllun arfaethedig i gau ffatri Ford wedi effeithio arnynt.

Rydw i wedi gwahodd amrywiaeth eang o arweinwyr busnesau lleol, cynrychiolwyr o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr a sefydliadau cyflogwyr i ddod i drafod sut gallwn weithio gyda’n gilydd i helpu’r economi leol, yn ogystal ag ymateb a gweithredu yng nghyswllt y cynllun arfaethedig i gau'r ffatri injans.

Ar yr un pryd, mae’r cyngor wedi ail-lansio dwy gronfa i gefnogi busnesau sy’n rhan o rwydwaith y gadwyn gyflenwi. Ers peth amser, mae Ford wedi cael ei ystyried yn gwmni angori yn economi De Cymru, a bydd y Gronfa Adfywio Arbennig yn helpu cwmnïau lleol i arallgyfeirio a buddsoddi er mwyn ffynnu a manteisio ar gyfleoedd busnes newydd.

Mae’r cyngor hefyd yn ymestyn ei gronfa ‘Kick Start’, sy’n cefnogi busnesau newydd ac yn rhoi cymorth iddynt creu swyddi newydd yn ystod eu tair blynedd gyntaf o fasnachu drwy eu helpu i fuddsoddi mewn offer a chostau cyfalaf cychwynnol eraill. Bydd colli’r ffatri injans yn ergyd fawr i'r ardal, felly mae angen i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU fynd ati ar frys i gefnogi gweithwyr cymorth, busnesau a chymunedau lleol.

Arweinydd y Cyngor, Huw David

Ychwanegodd y Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet dros Gymunedau: “Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr mewn trafodaethau â phartneriaid yn Llywodraeth Cymru, yr Adran Gwaith a Phensiynau, y Ganolfan Byd Gwaith, Busnes Cymru, Gyrfa Cymru, Coleg Penybont a mwy, ynglŷn â ffurfio tîm ymateb arbenigol i gefnogi’r gweithwyr o Ford y mae'r newyddion erchyll yma wedi effeithio arnynt.

“Bydd y tîm ymateb yn helpu’r staff medrus o Ford i ddod o hyd i swyddi eraill, cael mynediad at gyfleoedd hyfforddi newydd a llawer mwy, ac rwyf yn edrych ymlaen at allu datgelu rhagor o fanylion yn fuan.”

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y