Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor yn cyflwyno cynllun disgownt am dalu dirwyon yn gynnar

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi diweddaru ac ehangu ei bolisi gorfodi amgylcheddol yn sgil canlyniad ymgynghoriad cyhoeddus diweddar.

Mae'r newidiadau yn cynnwys cyflwyno cynllun disgownt newydd i annog talu dirwyon sefydlog yn gynnar ar draws amrywiaeth o droseddau amgylcheddol, ac ychwanegu dyletswydd gofal dros wastraff cartref.

O dan y cynllun newydd, bydd hawl gan bobl sy’n talu dirwyon sefydlog yn gynnar gael y disgowntiau canlynol:

Cosbau a disgowntiau

Trosedd:

Dirwy:

Taliad Cynnar:

Taflu sbwriel

£100

£75

Cynwysyddion gwastraff

£100

£75

Graffiti a gosod posteri’n anghyfreithlon

£100

£75

Tipio anghyfreithlon

£200

£120

Methu â chydymffurfio â Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus

£100

n/a

Methu â chynhyrchu Trwydded Cludwyr Gwastraff

£300

£180

Methu â chynhyrchu Nodyn Trosglwyddo Gwastraff

£300

£180

Dosbarthu llenyddiaeth heb ganiatâd ar dir dynodedig

£100

£75

Methu â chydymffurfio â'r ddyletswydd gofal o ran gwastraff cartref

£300

£159

 

Bwriad y newidiadau hyn yw sicrhau bod ein polisi gorfodi yn parhau’n gydnaws ag arferion gorau modern, a byddan nhw’n helpu i annog pobl sy'n cyflawni troseddau amgylcheddol i dalu'n gyflym ac yn brydlon.

Mae pryderon ynglŷn â sbwriel a baeddu cŵn yn ddau o'r problemau sy’n cael eu codi amlaf y mae'n rhaid i'r cyngor ddelio â nhw, ac mae'r polisi gorfodi newydd wedi'i gynllunio i helpu i fynd i'r afael â hyn yn fwy effeithiol.

Dirprwy Arweinydd Hywel Williams

Chwilio A i Y