Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cymorth newydd ar gael ar gyfer gwladolion yr Undeb Ewropeaidd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i sicrhau bod cymorth amrywiol ar gael i wladolion yr Undeb Ewropeaidd fel rhan o ymadawiad y DU o'r Undeb Ewropeaidd.

Mae tudalen we newydd wedi'i sefydlu ar wefan y cyngor er mwyn cynnig un safle penodol ar gyfer adnoddau a gwybodaeth ddefnyddiol i helpu gwladolion yr Undeb Ewropeaidd sy'n dymuno gwneud cais i barhau i fyw a gweithio'n lleol.

Mae'n cynnwys gwybodaeth mewn nifer o ieithoedd gwahanol, dolenni i wefannau defnyddiol, a fideo byr wedi'i animeiddio sy'n esbonio sut mae'r broses ymgeisio'n gweithio.

Os ydych yn ddinesydd yn yr Undeb Ewropeaidd sydd wedi ymgartrefi yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac rydych yn cyfrannu at fywyd y fwrdeistref sirol, rydym am i chi a'ch teulu allu parhau i fyw, gweithio a chael gafael ar wasanaethau yma. Er mwyn gwneud hyn, mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod yn gwneud cais i'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE cyn y dyddiad cau ar 30 Mehefin 2021.

Mae'r dudalen we newydd hefyd yn cynnwys pecynnau cymorth sydd wedi'u cynllunio i gefnogi busnesau lleol, manylion am sut y gall sefydliadau'r trydydd sector gael mynediad at y cyngor a chanllawiau diweddaraf, a diweddariadau ar faterion cysylltiedig – megis sut y bydd data personol yn cael ei drin yn y dyfodol.

Yn fwy na dim, mae'r cyngor a'i bartneriaid yn cynnig ystod lawn o gymorth er mwyn ei gwneud yn haws i wladolion yr Undeb Ewropeaidd barhau i fyw a gweithio yn y fwrdeistref sirol, felly peidiwch ag oedi – ewch i'r safle i gael gwybod mwy am sut rydym yn cefnogi trigolion, busnesau, grwpiau gwirfoddol a sefydliadau lleol ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Huw David

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i dudalen Paratoi ar gyfer Brexit ar wefan y cyngor.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y