Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cymorth ariannol wedi rhoi blas ar lwyddiant i siop delicatessen newydd

Mae cwmni gwneud teisennau brau o Ben-y-bont ar Ogwr, sydd wedi cael cymorth i ddechrau busnes gan gronfa Kick Start y cyngor, wedi dod yn fuddugol yn y categori ‘Cynnyrch Cymreig y flwyddyn’ yng Ngwobrau Bwyd Cymru 2019.  

Fe wnaeth Shelly’s Deli guro cystadleuwyr brwd yn y gwobrau cenedlaethol a gynhaliwyd yn Stadiwm Dinas Caerdydd yn gynharach y mis yma, gan sicrhau'r teitl i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Roedd y gwobrau yn cydnabod ac yn dathlu llwyddiannau cyflenwyr, cyfanwerthwyr, cogyddion a sefydliadau lleol sy’n darparu cynnyrch ffres i'r gymuned ac yn rhoi profiadau gwych i’w cwmsmeriaid.

Cafodd y deli ei sefydlu ym mis Mehefin 2018 gyda chymorth y grant Kick Start, a ddarparwyd ar y cyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Menter Dur y DU, ac mae wedi mynd o nerth i nerth ers hynny yn gwerthu bisgedi arbenigol, teisennau brau a phice ar y maen.

Dywedodd Michelle Davies, perchennog Shelly’s Deli: “Mae’r grant Kick Start wedi bod yn wych ac fe fyddwn i wedi’i chael yn anodd iawn cyrraedd lle rydw i nawr hebddo. Rydyn ni wedi ennill gwobr anhygoel yng Ngwobrau Bwyd Cymru 2019 ac rydyn ni erbyn hyn yn cyflenwi cacennau, toesenni a danteithion eraill i Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, y Gerddi Botanegol Cenedlaethol, a nifer o ganolfannau i dwristiaid a siopau ledled Cymru.”

Rydyn ni’n hynod o falch o glywed bod Shelly’s Deli yn cael cymaint o lwyddiant ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a thu hwnt.

Mae’n braf gweld cymaint o fusnesau hyfryd yn ffynnu yn yr ardal leol gyda chymorth ein grant Kick Start. Rydyn ni’n edrych ymlaen at barhau i weithio gyda busnesau newydd ac i gefnogi mentrau lleol.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod y Cabinet dros Addysg ac Adfywio

I gael rhagor o wybodaeth am y grant Kick Start a sut gall eich busnes chi wneud cais amdano, cysylltwch â Tracy Mortimer ar 01656 815315 neu anfon e-bost at tracy.mortimer@bridgend.gov.uk.

Chwilio A i Y