Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyhoeddi rhestr fer rownd derfynol gwobrau gorau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr!

Mae rhestr fer ar gyfer Gwobrau Fforwm Busnes blynyddol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ei chyhoeddi.

Bydd y seremoni gwobrwyo sy’n cael ei noddi gan Valleys to Coast Ltd a’i chefnogi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn cael ei chynnal Ddydd Gwener 13 Medi yng Ngwesty Coed-Y-Mwstwr, Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd y seremoni yn cael ei chyflwyno gan y cyflwynydd teledu a'r newyddiadurwraig Sian Lloyd.

Yn dilyn proses feirniadu drwyadl, mae’r panel – sy’n cynnwys noddwyr 2019 a chynrychiolwyr o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr – wedi penderfynu ar restr fer o amrywiaeth o sectorau.

Mae'r busnesau a’r unigolion hollbwysig sydd ar y rhestr fer yn cynnwys:

Myfyriwr Busnes y Flwyddyn, noddir gan Gyfrifwyr Siartredig Graham Paul:-

Daniel Ralph, Blue Bench Media – enwebwyd gan Coleg Penybont

Busnes Newydd y Flwyddyn, noddir gan Business in Focus Ltd:-

 • Family Crosspoint
 • Assisted Mobility Services Ltd
 • Leaf Kitchens and Bedrooms Ltd

Busnes Gwasanaeth y Flwyddyn – noddir gan Gyfreithwyr Berry Smith

 • A&R Contract Cleaning Specialist Ltd
 • Apollo Teaching Services Ltd
 • Neuro Physio Wales Ltd

Busnes Gweithgynhyrchu y Flwyddyn – noddir gan MAKEuk, sefydliad y gweithgynhyrchwyr

 • LMg Solutions Ltd
 • Camplas Technology Ltd
 • Rockwool Ltd

Entrepreneur y Flwyddyn – noddir gan Magenta Financial Planning

 • Virtual Wales
 • A & R Security Services Ltd
 • Blues Matters

Busnes Arloesol y Flwyddyn - noddir gan Fanc Datblygu Cymru

 • LMg Solutions Ltd
 • Spectrum Technologies Ltd
 • Wales Interactive Ltd

Busnes Gwasanaethau Proffesiynol y Flwyddyn – noddir gan SME Finance Partners

 • Apollo Teaching Services Ltd
 • Howells Solicitors
 • Thomas and Thomas Solicitors

Busnes Twristiaeth y Flwyddyn – noddir gan Handelsbanken

 • Awen Cultural Trust
 • Bushcraft Adventures Ltd
 • The Wildlife Trust of South & West Wales

Bydd ennillydd Gwobr Y Diwydiannau Creadigol, a noddir gan Cymraeg Byd Busnes, yn cael ei gyhoeddi’n ffurfiol yn y seremoni wobrwyo fis Medi.

Dywedodd Ian Jessopp, Cadeirydd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr: “Llongyfarchiadau i’r holl gystadleuwyr yn rownd derfynol Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr eleni. Mae Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn rhoi'r cyfle i fusnesau o bob sector yn y fwrdeistref ddangos a dathlu eu llwyddiannau a’u cyflawniadau.

“Rydym wedi derbyn ymateb gwych eto eleni gyda digon o geisiadau cryf gan ymgeiswyr newydd a rhai sydd wedi ymgeisio o’r blaen. Rydym yn credu ein bod wedi dewis enillwyr a rhai sydd wedi dod yn ail haeddiannol ac rydym yn edrych ymlaen at gyflwyno’r gwobrau iddyn nhw ac i ddathlu eu llwyddiannau fis Medi.

Nod Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yw cydnabod a dathlu gwaith caled a llwyddiannau diddiwedd busnesau lleol.

Rwyf yn parhau i gael fy mhlesio gydag ansawdd, brwdfrydedd ac angerdd y busnesau sy’n cymryd rhan. Mae’r gwobrau hyn yn profi bod Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn lle cyffrous i weithio ac i redeg busnes ac mae’r cyngor yn falch o gefnogi’r gwobrau.

Buaswn yn hoffi dymuno pob lwc i bob un o’r cystadleuwyr ac rwyf yn edrych ymlaen at gyfarfod yr ymgeiswyr llwyddiannus yn y seremoni wobrwyo fis Medi.

Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae’r noddwyr yn cynnwys: Valleys to coast Ltd; Berry Smith Lawyers; Cymraeg Byd Busnes; Banc Datblygu Cymru; MAKEuk, sefydliad y gweithgynhyrchwyr; Handelsbanken; Magenta Financial Planning; Graham Paul Chartered Accountants; Business in focus; SME Finance Partners and United Graphic Design.

Gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf am y gwobrau trwy ddilyn y fforwm ar Twitter @Fforwmbusnes #GwobrauBBF, neu trwy ‘hoffi’ y fforwm ar ein tudalen Facebook.

I ddarganfod mwy am y seremoni wobrwyo a'r busnesau sydd ar y rhestr fer, ewch i’r wefan Fforwm Busnes.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y