Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyhoeddi enillwyr lleol Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu 2020

Mae enillwyr y Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu, sydd yn eu pedwaredd flwyddyn ar ddeg, ac a gynhelir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, wedi'u datgelu.

Wedi'u trefnu gan dîm rheoli adeiladu'r cyngor, cyflwynwyd y gwobrau mewn seremoni ddiweddar yn y swyddfeydd dinesig gan Stuart Baldwin, sef maer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, arweinydd y cyngor, Huw David, a'r pennaeth cynllunio, Jonathan Parsons.

Gan ganolbwyntio ar adeiladau o ansawdd uchel, roedd pedwar categori i'r gwobrau, a cafodd enillwyr pob categori eu beirniadu ar sail eu hadeiladwaith a'u rhagoriaeth dechnegol:

Categori 1: Newid defnydd gorau i adeilad presennol neu adeilad wedi’i drawsnewid

Bradford Construction Limited ar gyfer newid defnydd o ddwy ysgubor laeth i dri thŷ ar fferm yn Nhrelales.

Categori 2: Adeilad gwasanaethau cyhoeddus neu adeilad addysgol gorau

Henstaff Construction Ltd ar gyfer pafiliwn chwaraeon a chanolfan gymunedol Bryncethin, caeau chwarae Bryncethin.

Categori 3: Adeilad cymunedol mawr gorau

Henstaff Construction Ltd ar gyfer y Ganolfan Chwaraeon Dŵr, Rest Bay, Porthcawl.

Categori 4: Partneriaeth orau

Mike Aubrey am ei bartneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar nifer o wahanol brosiectau dros y ddwy flynedd diwethaf, yn cynnwys trawsnewid dau fflat yn un tŷ yng Nghasnewydd, a

thrawsnewid hen dŷ coets yng Nghaerdydd yn dŷ. Fel rhan o gynllun codi incwm ar gyfer y cyngor, mae 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gwirio cynlluniau prosiectau Mr Aubrey ar gyfer rhannau eraill o Gymru cyn eu cyflwyno i'r awdurdodau rheoli adeiladu lleol perthnasol.

Gwobr cynllunio arbennig

EPT Partnership ar gyfer y Ganolfan Chwaraeon Dŵr, Rest Bay, Porthcawl.      

Bydd yr enillwyr nawr yn mynd ymlaen i Wobrau Rheoli Adeiladu'r Awdurdod Lleol (LABC) ar gyfer de Cymru, a gaiff eu cynnal yn y Vale Resort, Hensol, ar 1 Mai 2020.

Caiff ceisiadau buddugol de Cymru wedyn gyfle i gael eu cydnabod ar lefel genedlaethol yng Ngwobrau Adeiladu Cenedlaethol Rheoli Adeiladu'r Awdurdod Lleol yn Llundain lle y byddant yn cystadlu yn erbyn ceisiadau o weddill y DU.

Holl ddiben y Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu yw annog arfer adeiladu rhagorol, a'n ffordd ni ydynt o gydnabod adeiladwyr sy’n mynd gam ymhellach.

Mewn byd lle mae cynnydd a newid mewn rheoliadau, ac arloesi fwyfwy cyflym mewn technolegau adeiladu, mae ein hadeiladau heddiw'n fwy cymhleth ar y tu mewn nag erioed o’r blaen.

Hoffwn longyfarch holl enillwyr y Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu eleni a dymuno'r gorau iddynt yn y rowndiau rhanbarthol a chenedlaethol.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Huw David

Chwilio A i Y