Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyfle olaf i dynnu sylw at eich busnes!

Mae gan fusnesau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr tan ddydd Gwener yma, y 13 Gorffennaf, i gyflwyno eu ceisiadau ar gyfer Gwobrau anrhydeddus Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2018.

Ar ôl rhoi estyniad ar y dyddiad cau gwreiddiol, ychydig o amser sydd ar ôl nawr i fusnesau dynnu sylw atynt eu hunain drwy gymryd rhan yn y gwobrau.

Yn cael eu trefnu gan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr a’u cefnogi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae’r gwobrau’n dathlu rhagoriaeth ymhlith busnesau lleol ac yn gyfle gwych i ddangos eu busnes a dathlu eu cyflawniadau.

Bydd yr enwebiadau ar agor tan ddydd Gwener yma ar gyfer y naw categori canlynol:

  • Busnes newydd y flwyddyn – noddir gan ISA Training
  • Busnes gweithgynhyrchu’r flwyddyn – noddir gan EEF, sefydliad y gweithgynhyrchwyr
  • Busnes gwasanaethu’r flwyddyn – noddir gan Harris Bassett
  • Busnes twristiaeth y flwyddyn Pen-y-bont ar Ogwr - noddir gan Gyfreithwyr Berry Smith
  • Entrepreneur y flwyddyn – noddir gan Bartneriaid Cyllid SME
  • Myfyriwr busnes y flwyddyn – noddir gan Gyfrifwyr Siartredig Graham Paul
  • Gwobr diwydiannau creadigol – noddir gan Handelsbanken
  • Busnes arloesol y flwyddyn – noddir gan Fanc Datblygu Cymru            
  • Busnes gwasanaethau proffesiynol y flwyddyn – noddir gan Aevitas

Yn cael ei noddi gan y prif noddwr, Rockwool UK Ltd, bydd cyfle i enillydd pob categori ennill y wobr gyffredinol ‘Busnes y Flwyddyn Pen-y-bont ar Ogwr’.

Mae ymestyn y dyddiad cau’n rhoi wythnos ychwanegol i fusnesau gyflwyno eu henwebiadau ar gyfer amrywiaeth o gategorïau cyffrous, sydd wedi’u creu i ddathlu a chydnabod y llwyddiannau enfawr ymhlith busnesau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Rydyn ni’n annog pob busnes ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, dim ots pa mor fach neu fawr, i gymryd rhan yng ngwobrau 2018 a dathlu eu cyflawniadau gyda ni.

Is-Gadeirydd y Fforwm, Jay Ball

Mae manylion llawn am y gwobrau, gan gynnwys y ffurflenni cais a chyngor ac awgrymiadau ar sut i gyflwyno enwebiad, ar gael yn www.bridgendbusinessforum.co.uk. Y dyddiad cau ar gyfer enwebu yw 5pm dydd Gwener 13 Gorffennaf.

Gallwch ddilyn @BridgendForum ar Twitter neu hoffi ‘Bridgend Business Forum’ ar Facebook am newyddion a diweddariadau am y gwobrau.

Chwilio A i Y