Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyfarfodydd y Cyngor ar gael i’w gweddarlledu

Gall trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy’n ymddiddori mewn materion lleol wylio gweddarllediadau sawl cyfarfod cyhoeddus a gynhelir y gwanwyn hwn.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau y caiff y cyfarfodydd canlynol eu gweddarlledu’n fyw ar-lein yn ein gwefan, a bydd hefyd yn bosibl gweld recordiad o’r darllediadau yn ddiweddarach:

Dydd Mawrth 27 Chwefror, 2:30pm: Y Cabinet
Dydd Mercher 28 Chwefror, 3pm: Y Cyngor
Dydd Iau 15 Mawrth, 10am: Y Pwyllgor Rheoli Datblygiadau
Dydd Mawrth 27 Mawrth, 2:30pm: Y Cabinet

Drwy’r cyfarfodydd hyn, bydd trigolion yn cael gwybod am faterion cyfredol a datblygiadau’r dyfodol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae gweddarlledu yn caniatáu i ni fod hyd yn oed yn fwy tryloyw ac yn cynnig ffordd arall i ni ymgysylltu â thrigolion lleol.

Ddwy flynedd yn ôl, rhoddodd Llywodraeth Cymru gyllid i ni ddatblygu ein system gweddarlledu ein hunain, ac ers hynny rydym ni wedi bod yn monitro’r ffigurau gwylio er mwyn i ni allu darlledu'r cyfarfodydd sydd o fwyaf o ddiddordeb i’r cyhoedd. Bydd y cyfarfodydd hyn y bwriedir eu gweddarlledu yn cynnwys amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys penderfyniadau ar gyllideb y cyngor ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Caiff y cyfarfodydd eu darlledu’n fyw yn ein gwefan, a’u recordio a’u harchifo fel y gall trigolion eu gwylio pan fydd yn gyfleus iddyn nhw am gyfnod o hyd at flwyddyn.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y