Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cydnabod gweithwyr gofal cymdeithasol mewn wythnos genedlaethol o ddathlu

Disgwylir i bobl sy’n gweithio yn y sectorau gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar gael eu dathlu yn ystod yr wythnos WeCare Wales sydd ar y gweill.

Mae’r digwyddiad cenedlaethol yn anelu at dynnu sylw at sut beth yw gweithio yn y sector mewn gwirionedd a thynnu sylw at yr ystod eang o swyddi sydd ar gael.

I ddathlu’r digwyddiad, a gynhelir rhwng 11-17 Hydref eleni, gwahoddir pobl i rannu pam eu bod yn hoff o weithio yn y sector gofal a sut y gwnaethant ddechrau gweithio yn y maes hwnnw. Gellir rhannu straeon ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #wecarewalesweek.

Bydd trefnwyr digwyddiadau WeCare Wales hefyd yn cynnal cystadleuaeth i ddod o hyd i’r person neu’r lleoliad sy’n gweithio yn y sector blynyddoedd cynnar sydd yn mynd ymhell y tu hwnt i’r disgwyl er mwyn plant. Cynhelir enwebiadau a phleidleisiau ar y dudalen WeCare Wales Instagram gyda’r hashnod #wecarechildren.

Gall y rhai sy’n ystyried gyrfa yn y sector fynychu gweminar ar-lein ar ddydd Mawrth 12 Hydref rhwng 10-11am i ddysgu mwy am fyd gofal a’r cyfleoedd sydd ar gael.

Wythnos WeCareWales yw’r cyfle perffaith i roi cydnabyddiaeth haeddiannol i’r sector gofal iechyd am ei holl waith caled ac i dynnu sylw at yr ystod eang o swyddi sydd ar gael yn y sector.

Rydym wirioneddol angen i fwy o bobl ystyried y nifer o fanteision sy’n deillio o weithio ym maes gofal cymdeithasol. Mae’n swydd am byth, mae hyfforddiant a chymorth llawn ar gael ac os ydych chi’n berson sy’n hoffi pobl, byddwch yn teimlo boddhad gwirioneddol gan eich bod yn gwybod eich bod yn helpu pobl i fyw'r bywydau sy’n bwysig iddyn nhw.

Mae gofal cymdeithasol yn cynnig cyfleoedd gyrfa arbennig ar gyfer pobl sydd â phrofiad gwahanol o’u gyrfaoedd blaenorol a bywydau personol i gael effaith sylweddol ar bobl.

Cynghorydd Nicole Burnett, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

O fewn Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae’r awdurdod lleol eisiau recriwtio gweithwyr gofal cymdeithasol a gweithwyr cymorth mewn amrywiaeth o feysydd, o dimau ail-alluogi a chartrefi gofal i wasanaethau pobl ifanc.

Mae’r ymgyrch recriwtio’n cysylltu â’r ymgyrch cenedlaethol sy’n cael ei gynnal gan Lywodraeth Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymry ar hyn o bryd, wedi’i anelu at hyrwyddo buddion gweithio yn y sector gofal ac annog pobl i wneud cais am rolau o fewn y sector.

Am ragor o wybodaeth a swyddi ledled Cymru, ewch i wefan WeCare Wales neu gael rhagor o wybodaeth drwy @WeCareWales ar Twitter a Facebook.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y