Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Criwiau wedi gweithio trwy’r nos i frwydro yn erbyn llifogydd

Gweithiodd staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr trwy gydol y nos i ddelio â glaw trwm ac atal lledaeniad llifogydd mewn ardaloedd ledled y fwrdeistref sirol.

Helpodd criwiau priffyrdd i ddosbarthu bagiau tywod, clirio draeniau/cafnau a thynnu deunydd o gwlferi yn ôl yr angen.

Roedd hyn yn dilyn rhybudd tywydd melyn o law trwm gan y Swyddfa Dywydd.

Oherwydd cyfaint anferthol y glaw, roedd Roger’s Lane o Laleston i Gefn Cribbwr, Heronston Lane ym Mhen-y-bont ar Ogwr a'r A4064 yn Llangeinor oll ymysg y ffyrdd a gafodd lifogydd.

Anfonwyd bagiau tywod i leoedd ar Ffordd Pen-y-bont ar Ogwr yn Garth, Oaklands Avenue ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Heol-Pant-yr-awel, Pantyrawel, Lewistown, Criaglas yn Llangeinor a’r briffordd ar ystâd ddiwydiannol Bracla.

A helpodd timau priffyrdd i glirio nifer o gwlferi a oedd wedi’u rhwystro gan ddeunydd a gludwyd i lawr yn y llif o gaeau a thiroedd cyfagos yn Heol Faen, Maesteg, Min-y-Nant a Greenacres ym Mhencoed.

Mae’r cyfnod o lanhau ar waith yn barhaus heddiw gyda thimau yn cynnal ymchwiliadau pellach i bennu achos rhai o’r digwyddiadau.

Diolch yn fawr i’r staff a weithiodd drwy’r nos i ymateb i gymaint o ddigwyddiadau yn gyflym yn ystod amodau heriol.

Dywedodd y Cynghorydd Stuart Baldwin, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau

Chwilio A i Y