Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Clwb eisiau cymryd yr awenau ar gyfer trac rhedeg

Mae trafodaethau'n digwydd rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Bridgend Athletics ynghylch rheoli trac rhedeg yng Nghaeau Newbridge.

Mae'r clwb eisiau cymryd yr awenau tymor hir ar gyfer y trac rhedeg o dan raglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol (CAT) y cyngor. Mae hefyd yn bwriadu ail-ddatblygu'r clwb.

Drwy'r rhaglen CAT, mae'r awdurdod lleol yn gweithio gyda chlybiau chwaraeon, a chynghorau tref a chymunedol i drosglwyddo gwaith rheoli cyfleusterau cymunedol i helpu i'w diogelu nhw ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Gan mai Bridgend Athletics sy'n defnyddio'r trac rhedeg fwyaf, nhw yw'r dewis gorau i warchod y cyfleuster hwn ar gyfer y gymuned mewn cyfnod lle mae cyllideb y cyngor dan bwysau sylweddol.

Ar hyn o bryd, mae'r clwb yn rheoli'r trac ar ran yr awdurdod lleol hyd nes i’r CAT gael ei gwblhau, ac ar ôl hynny bydd yn ei reoli'n barhaus.

Mae trosglwyddo asedau'n caniatáu clybiau i wneud gwelliannau i bafiliynau a chaeau, tra'n helpu'r cyngor i sicrhau bod chwaraeon ar lawr gwlad yn gallu parhau i ffynnu yn ein cymunedau. Diolch yn fawr i'r sefydliadau hynny sydd eisoes wedi cysylltu â ni ynghylch y rhaglen CAT ac wedi paratoi cynlluniau.

Aelod Cabinet dros Gymunedau, y Cynghorydd Stuart Baldwin

Yn 2019, dosbarthodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr £20,000 tuag at gostau gosod trac newydd, a osodwyd yn wreiddiol yn 1997. Roedd yn rhaid gwario mwy na £100,000 ar y trac newydd, a chafodd ei ariannu'n rhannol gan Chwaraeon Cymru, Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr a'r clwb ei hun.

Y trac rhedeg yng Nghaeau Newbridge. Cydnabyddiaeth: Bridgend Athletics

Chwilio A i Y