Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Chwilio am weithwyr ieuenctid i ddarparu gwasanaethau pellach y cyngor

Mae Cyngor Bwrdeistref Pen-y- bont ar Ogwr yn awyddus i recriwtio gweithwyr ieuenctid newydd i fod o gymorth gyda’i wasanaethau a’i weithgareddau ar draws y sector.

Mae’r swyddi yn cynnwys gweithwyr ieuenctid a fydd yn gyfrifol am hwyluso darpariaeth sy’n cwrdd ag anghenion pobl ifanc, gweithwyr ieuenctid hŷn fydd yn ymwneud â rheoli canolfannau ieuenctid, ynghyd â gweithwyr allgymorth digidol all ryngweithio â phobl ifanc ar-lein a mwy.

Gyda’r nifer o bobl ifanc sy’n cael mynediad i’n gwasanaethau’n cynyddu, mae’r cyngor yn chwilio am ymgeiswyr gyda sgiliau megis bod yn gynllunydd a threfnwr effeithiol, gyda’r gallu i ddangos dealltwriaeth a bod yn sensitif i anghenion ystod o bobl ifanc, a’r gallu i gyfathrebu’n glir ac effeithiol.

Gyda darpariaeth ychwanegol ar y gweill i ymdopi â’r galw cynyddol yn ein canolfannau ieuenctid yn CCYD a Phencoed a gwaith adnewyddu bron â gorffen yn Neuadd Evergreen yn Stryd yr Angel lle mae hwb ieuenctid canol tref Pen-y-bont ar Ogwr newydd yn cael ei greu, mae angen mwy o staff.

Yn gyntaf, mae cynlluniau yn eu lle i sefydlu gwasanaethau ieuenctid newydd yn ardaloedd Bracla a Chefn Glas ac rydym mewn trafodaethau gyda Materion Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr am gynlluniau i ddarparu gwasanaethau pellach wedi eu hanelu at blant a phobl ifanc.

Rwy’n gobeithio bod y swyddi newydd o ddiddordeb ac y byddant yn denu ymgeiswyr sy’n frwd dros ddarparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad o safon uchel.

Lindsey Harvey, Cyfarwyddwr Corfforaethol dros Addysg a Chymorth i Deuluoedd

Chwilio A i Y