Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Chwilio am weithredwr i redeg trên tir newydd Porthcawl

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn chwilio am weithredwr ar gyfer atyniad trên tir newydd ym Mhorthcawl.

Cymeradwywyd cynlluniau gan y cyngor ym mis Tachwedd i sefydlu'r gwasanaeth, a fydd yn rhedeg rhwng Sandy Bay a Rest Bay, i gysylltu canol y dref gyda glan y môr.

Disgwylir y bydd y gwasanaeth tymhorol yn rhedeg o ddiwedd mis Mawrth, neu gychwyn y Pasg, tan ddiwedd mis Medi. Bydd gwasanaethau y tu hwnt i'r cyfnod hwn yn ôl disgresiwn y gweithredwr, ac yn amodol ar unrhyw ganiatâd hanfodol.

Bydd y gweithredwr yn gyfrifol am ddarparu'r trên tir, yr holl waith cynnal a chadw, atgyweirio, costau gweithredu a thocynnau, ac yswiriant. Dylai ymgeiswyr fod â phrofiad o redeg gweithrediadau cyffelyb, a gallu arddangos bod ganddynt ddigon o adnoddau i allu rhedeg gwasanaeth llwyddiannus.

Dywedodd yr aelod cabinet dros addysg ac adfywio, y Cynghorydd Charles Smith: "Mae hwn yn gyfle gwych i weithredwr profiadol redeg atyniad newydd a chyffrous i ymwelwyr ym Mhorthcawl.

"Mae llwybr dros dro wedi ei gynnig, gydag arosfannau'n helpu i gysylltu glan y môr â chanol y dref. Mae'r cyngor yn disgwyl y bydd y trên tir yn gweithredu eleni, cyn gynted ag y bydd cyfyngiadau'r coronafeirws yn caniatáu hynny.

"Mae cyllid i hwyluso'r gwaith o redeg y trên tir wedi ei sicrhau, gyda diolch i £1.5m o gyllid yr UE drwy raglen Cyrchfannau Denu Twristiaeth Llywodraeth Cymru, a lansiwyd gan Croeso Cymru i greu 13 atyniad poblogaidd i dwristiaid.

"Yn y gorffennol, mae'r cyngor wedi defnyddio'r cynllun yn llwyddiannus i gyflwyno'r Ganolfan Chwaraeon Dŵr gwerth £1.5m yn Rest Bay, adnewyddu'r adeilad ciosg ym Marina Porthcawl, a lansio gwefan Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr i arddangos y fwrdeistref sirol i breswylwyr ac ymwelwyr."

Yn y gorffennol, y Promenade Princess oedd yn gwasanaethu Porthcawl, sef trên tir poblogaidd a fu'n rhedeg am nifer o flynyddoedd tan 2008.

Dylai sefydliadau sydd â diddordeb mewn ymgeisio i redeg y trên tir, e-bostio Kath.Robbins@bridgend.gov.uk ar gyfer copi o friff y gweithredwr a rhagor o wybodaeth. Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn hanner nos, dydd Sul 31 Ionawr 2021.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y