Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Chwifio baner cydraddoldeb

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi uno â’r seren radio lleol enwog Lee Jukes i helpu i godi ymwybyddiaeth o Fis Hanes LGBT.

Rydym ni’n falch o gefnogi Mis Hanes LGBT unwaith eto eleni. Mae llawer o ofn a rhagfarn o hyd yn gysylltiedig â phobl lesbiaidd, hoyw, deuryw, trawsryweddol, a’r rhai sy’n cwestiynu hynny ledled y DU, ac mae pobl yn dioddef gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth oherwydd eu rhywedd neu eu rhywioldeb bob dydd.

Nid yw gwahaniaethu o unrhyw fath yn dderbyniol ac nid oes lle iddo ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a dyma pam y byddwn ni’n parhau i weithio’n galed gyda’n partneriaid i annog pawb sy’n byw yn y fwrdeistref sirol i barchu ei gilydd.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol y Cyngor.

Dywedodd DJ Lee, o raglen Drivetime ar Bridge FM: “Rwy’n dwlu ar Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Rydym ni’n byw mewn ardal sy’n hynod o amrywiol lle mae ysbryd y gymuned yn gryf. Nod Mis Hanes LGBT yw dathlu’r camau anferth sydd wedi eu cymryd yn y gorffennol i wneud ein cymdeithas yn fwy cynhwysol ac yn decach i bawb.

“Mae’n anhygoel gweld Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dathlu hyn drwy helpu i godi ymwybyddiaeth. Mae’n arwydd bach, ond yn symbol enfawr i ddangos cefnogaeth i’r gymuned LGBT yn ein bwrdeistref sirol a thu hwnt.”

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y