Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cenhadaeth gwastraff bwyd ar gyfer ysgolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae cyfle i blant ysgol Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddylunio poster i ymddangos ar gerbydau ailgylchu Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr – diolch i fwnci gofod rhyngalaethol o’r enw Busta.

Mae’r masgot ailgylchu ar ymgyrch pwysig i ymchwilio sut mae bwyd wedi’i ailgylchu yn cael ei drawsnewid yn drydan, ac mae’n gwahodd disgyblion ysgol gynradd i ymuno ag ef.

Cynhelir Ymgyrch Ailgylchu Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr gan Ailgylchu dros Gymru, mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Wastebuster ac Eco-Sgolion, a’i nod yw cael holl ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 i ddysgu sut caiff gwastraff bwyd a ailgylchir yn y sir ei drin mewn cyfleuster treulio anaerobig yn Stormy Down i greu trydan i bweru cartrefi, ysgolion ac atyniadau ymwelwyr lleol. Lansiodd Busta ei ymgyrch trwy ymweld â nifer o’r atyniadau hyn i dynnu lluniau ohono ar ei wyliau.

Gwahoddir athrawon i fynd ar-lein i cofrestru a lawrlwytho pecyn sy’n cynnwys gweithgareddau a syniadau ar gyfer gwersi sy’n cysylltu â’r cwricwlwm, ac mae’n cynnwys gweithgaredd gwaith cartref, yn ogystal â’r gystadleuaeth i’r plant. Gall y teulu oll gymryd rhan trwy gofnodi eu ‘gwastraff bwyd anochel’ (gwastraff bwyd na ellir ei fwyta, ond gellir ei ailgylchu, fel crwyn bananas a bagiau te) mewn dyddiadur bwyd a darganfod faint o ynni y gellir ei greu, gan ddefnyddio’r ‘Electrogeneradur’ – cyfrifiannell ynni ar-lein – ar wefan yr Ymgyrch.

Mae ailgylchu eich gwastraff bwyd yn hawdd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Defnyddiwch un o'r bagiau gwyrdd i leinio'ch bin cegin bach brown a rhowch eich gwastraff bwyd ynddo. Pan fydd yn llawn, clymwch y bag a'i roi yn eich bin ailgylchu bwyd mwy o faint y tu allan, yn barod ar gyfer eich casgliad wythnosol. Cofiwch fod y bin tu allan yn cynnwys dolen y gellir ei chloi er mwyn rhwystro arogleuon a phlâu.

Mae trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ailgylchwyr gwych yn barod – mae cyfradd ailgylchu'r fwrdeistref sirol yn 68.6% ar hyn o bryd, sydd yn ail yn unig i Gyngor Sir Ynys Môn yng Nghymru.

Yn drawiadol, mae 75% o drigolion yn ailgylchu eu gwastraff bwyd, a llynedd fe wnaethon nhw ailgylchu digon o fwyd i bweru ysgol gyfan am pedwar blynedd. Canfu arolwg diweddar yn yr ardal bod y rhan fwyaf o drigolion yn ailgylchu eu gwastraff bwyd i wneud eu rhan dros y gymuned a’r amgylchedd.

Mae Catrin Palfrey, Rheolwr Ymgyrch Ailgylchu dros Gymru, yn ymuno â Busta ar ei ymgyrch. Meddai Catrin: “Hoffwn gael cymaint o blant lleol â phosib i ymuno â Chapten Busta ar yr ymgyrch pwysig yma a chael cyfle i ennill gwobr ardderchog. Gobeithio hefyd y bydd rhieni, gwarcheidwaid ac athrawon yn dilyn cyngor Busta ac yn defnyddio eu cadi bwyd i ailgylchu gwastraff bwyd anochel i helpu i greu mwy o ynni adnewyddadwy i’r gymuned.”

Rydym wedi gwella a chyrraedd yr ail safle yn nhabl cynghrair ailgylchu Cymru diolch i drigolion sydd wedi croesawu ein cyfyngiad gwastraff dau fag y pythefnos ac sy’n ailgylchu gymaint ag y gallant. Ond mae dal lle i wella felly gwnewch y peth iawn gyda'ch gwastraff. Rydym yn falch iawn o gydweithio gydag Ailgylchu dros Gymru i lansio'r ymgyrch ailgylchu hon ac esbonio buddiannau bod yn wyrdd wrth ein cenhedlaeth nesaf o ailgylchwyr!

Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd y Cyngor

Gall athrawon ddarganfod mwy a lawrlwytho adnoddau o wefan ymgyrch ailgylchu Pen-y-bont ar Ogwr.

Chwilio A i Y