Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ceisiadau ar gyfer llefydd mewn dosbarthiadau meithrin mewn ysgolion yn agor

Ar ddydd Llun 11 Ionawr, bydd ceisiadau'n agor i blant sy'n gymwys i gael lle llawn amser mewn dosbarth meithrin ym mis Medi 2021, neu le rhan amser mewn dosbarth meithrin o fis Ionawr neu fis Ebrill 2022.

Yn syml, gall rhieni a gofalwyr gofrestru ar Fy Nghyfrif, ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gan ddefnyddio'u cyfrifiadur, llechen neu ffôn i lenwi'r cais. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ffurflenni yw dydd Gwener 26 Mawrth, 2021.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio: "Ar-lein yw'r ffordd fwyaf rhwydd i rieni a gofalwyr wneud cais am lefydd mewn ysgolion a redir gan awdurdodau lleol, sy'n gwneud y broses yn gynt a mwy hwylus.

"Mae'n rhaid i rieni/gofalwyr cymwys gwblhau cais am fynediad i ysgol (dosbarth meithrin). Does dim hawl i dderbyn lle llawn-amser awtomatig mewn dosbarth meithrin ym mis Medi 2021, hyd yn oed os yw eich plentyn yn dechrau mewn dosbarth meithrin rhan amser ym mis Ionawr neu Ebrill 2021.

"Mae proses ymgeisio ar wahân wedi'i sefydlu ar gyfer derbyniadau gwirfoddol i ysgolion a gynorthwyir neu ysgolion eglwysig, a bydd angen i rieni a gofalwyr gysylltu â nhw'n uniongyrchol i ofyn am ffurflen gais.

"I sicrhau bod gan eich plentyn le yn y dosbarth meithrin o'ch dewis, cyflwynwch eich cais cyn 26 Mawrth."

Os yw rhieni/gofalwyr wedi cyflwyno eu cais ar-lein, byddant yn gallu gweld fod y cais wedi'i dderbyn yn Fy Nghyfrif. Yna, byddant yn derbyn canlyniad ceisiadau am le llawn amser mewn dosbarth meithrin ar 17 Mai, a cheisiadau am le mewn dosbarth meithrin rhan-amser erbyn 19 Hydref 2021.

Am ragor o wybodaeth a chanllawiau ynghylch y ffurflen gais, ewch i wefan derbyniadau ysgolion y cyngor.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y