Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ceisiadau am lefydd mewn ysgolion yn agor

Bydd derbyniadau ar gyfer derbyn carfan Medi 2021 o ddisgyblion derbyn i ysgolion babanod/cynradd a Blwyddyn 3 yn ysgol iau bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn agor am 10am ddydd Llun, 23 Tachwedd.

Gyda gwasanaeth Fy Nghyfrif ar-lein y cyngor, nid yw cyflwyno ceisiadau erioed wedi bod mor ddidrafferth.

Gallwch gofrestru i Fy Nghyfrif ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, dewis a llenwi'r ffurflen berthnasol ar-lein o 10am dydd Llun, a'i chyflwyno cyn y dyddiad cau, sef 4pm ar 12 Chwefror, 2021.

Mae Fy Nghyfrif yn gwneud y broses o ymgeisio am lefydd mewn ysgolion yn gyflym, cyfleus ac effeithiol i rieni a gwarcheidwaid. Mae proses ymgeisio ar wahân wedi'i sefydlu ar gyfer derbyniadau ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir neu ysgolion eglwys, a bydd angen i rieni a gofalwyr gysylltu â nhw'n uniongyrchol i ofyn am ffurflen gais.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Mae rhagor o fanylion ynghylch derbyniadau ysgolion, gan gynnwys mapiau dalgylchoedd, ar gael yn www.bridgend.gov.uk/schooladmissions.

Mae ymuno â Fy Nghyfrif yn rhad ac am ddim a dim ond cyfeiriad e-bost sydd ei angen. Gydag opsiynau i reoli'ch cyfrif treth gyngor, gwirio eich budd-dal tai a mwy, mae Fy Nghyfrif yn osgoi'r angen i ymweld â'r swyddfeydd dinesig yn bersonol, ciwio neu aros am weithredwr ffôn, ac yn cynnig ffordd gyflym, ddiogel a mwy cyfleus o gynnal busnes gyda'r cyngor.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y