Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cefnogi chwaraeon lleol i ailddechrau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi cynlluniau gan Undeb Rygbi Cymru a Chymdeithas Bêl-droed Cymru sy'n galluogi chwaraeon lleol i ailddechrau.

Mae'r cyngor wedi cytuno i gaeau chwaraeon tymor y gaeaf a chyfleusterau cysylltiedig eraill gael eu defnyddio yn ystod tymor yr haf, yn unol â phrotocol dychwelyd i chwarae.

Bydd hyn yn berthnasol drwy gydol tymor yr haf, mewn mannau lle nad yw criced yn cael y flaenoriaeth.

Er y bydd rhagofalon Covid-19 yn dal ar waith mewn pafiliynau lleol, bydd y cyngor hefyd yn agor cyfleusterau toiled mewn safleoedd sy'n cydymffurfio â choronafeirws, lle bo hynny'n bosib.

Nid yw clybiau wedi gallu chwarae pêl-droed na defnyddio caeau rygbi ers peth amser o dan gyfyngiadau coronafeirws, sydd wedi'u rhoi ar waith i gadw pobl yn ddiogel, a chyfyngu ar ledaeniad y feirws.

Wrth i gyfraddau o'r haint barhau i ostwng, ac wrth i gyfyngiadau lacio, rydym eisiau gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu i ailddechrau chwaraeon lleol. Rydym hefyd angen parhau i gadw at reolau a chyfyngiadau sy'n lleihau'r perygl o ddal haint Covid-19 a’n cyswllt â’r feirws.

I ddysgu mwy, neu i fanteisio ar y gefnogaeth, bydd clybiau'n gallu trefnu gemau a sesiynau hyfforddi drwy gysylltu â parks@bridgend.gov.uk yn y ffordd arferol.

Dywedodd Janine Nightingale, Cyfarwyddwr Cymunedau yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Chwilio A i Y