Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cau Heol y Bont-faen dros nos oherwydd gwaith ar y rheilffordd

Mae Network Rail yn gwneud gwaith hanfodol ac felly bydd Heol y Bont-faen ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar gau dros nos ar nifer o Sadyrnau ym mis Mai, mis Mehefin a mis Gorffennaf.

Y bwriad yw cynnal y gwaith rhwng 11pm ar nos Sadwrn a 9am ar fore Sul, a bydd hyn yn golygu cau’r ffordd ar y naill ochr a’r llall o’r bont rheilffordd gerllaw archfarchnad Tesco a Phencadlys Heddlu De Cymru.

Bydd y gwaith yn cael ei gynnal ar y Sadyrnau canlynol: 19 Mai, 26 Mai, 2 Mehefin, 16 Mehefin, 23 Mehefin, 30 Mehefin, 7 Gorffennaf a 14 Gorffennaf.

Bydd gwyriadau traffig ar waith yn ystod yr adegau pan fydd y gwaith ar y gweill.


Chwilio A i Y