Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cartrefi diogel ar gyfer teuluoedd o Affganistan

Fel rhan o ymrwymiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i'r Polisi Adleoli a Chymorth i ffoaduriaid o Affganistan cenedlaethol, bydd hyd at dri theulu’n cael cartrefi diogel a chymorth.

Mae’r rhaglen wedi’i dylunio i gynnig llety diogel i gyfieithwyr a phersonél eraill sydd wedi gweithio gyda Phrydain yn Affganistan, ac mae’n cydnabod gwasanaeth y bobl hynny sydd wedi cefnogi’r Lluoedd Prydeinig, ac mae’n adlewyrchu eu gwaith a’r risgiau maen nhw’n eu hwynebu nawr yn dilyn digwyddiadau diweddar yn y wlad.

Byddwn yn parhau i weithio gyda'r Swyddfa Gartref a Llywodraeth Cymru ar sut y bydd y cynllun adleoli ehangach yn gweithio a beth fydd y trefniadau hirdymor tebygol.

Mae ein hymrwymiad cychwynnol ar gyfer dau neu dri theulu. Rydym wedi ein siomi ar yr ochr orau gan yr ymateb hynod gadarnhaol gan drigolion y fwrdeistref sirol sydd wedi gofyn sut y gallant helpu a chefnogi'r rhai sy'n cael eu hailgartrefu. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda'r sector gwirfoddol ac eraill i ddod o hyd i’r ffordd orau o ddarparu cymorth, a bydd manylion ar gael yn y dyfodol agos.

Arweinydd y Cyngor, Huw David

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO), ewch i’w porth gwirfoddoli i weld cyfleoedd diweddar sydd ar gael.

Chwilio A i Y